Energiförvaltning

Energi är en stor rörlig kostnad. I vår energiförvaltning identifierar vi hur energisystemen i era fastigheter samspelar, var energiförlusterna finns och hur de kan elimineras.

Medarbetare läser av mätarställning i skåp


Vad är energiförvaltning?

Energiförvaltning är vår tjänst för att skapa effektivare energianvändning i fastigheter. Det kan vara allt från injusteringar på befintliga anläggningar till stora åtgärder som bergvärmeinstallation och solceller. Ofta kan enkla åtgärder göra stor skillnad.

Vår energiförvaltning består av tre delar: analys, förslag på investering och optimering. I samband med energiutredningen sätter vi gemensamt mål för energianvändningen. Beslut om investeringar tas efter historiska data och långsiktiga bedömningar av fastighetens behov.

För tjänsten energiförvaltning behöver du grundtjänsten fastighetsdrift

Vad ingår i energiförvaltning?

​​I tjänsten Energiförvaltning ingår

 • Energiutredning
  Uppstart och kartläggning av förutsättningar samt besparingsberäkningar.
 • Investeringsplan
  En investeringsplan tas fram. Den förutsätter uppdaterad underhållsplan och flerårsbudget.
 • Energiplan och energirapport
  Vid energiförvaltningsmöten presenterar vi energirapporten och går igenom kommande åtgärder i energiplanen.
 • Energioptimering
  Vi analyserar energiprestanda och optimerar enligt uppsatt plan så fastigheterna uppnår optimal energiprestanda.
 • Energiförvaltningsmöten
  Vi presenterar beräkningar för investeringar och besparingar för kommande åtgärder och utvärderar föregående års genomförda åtgärder och optimeringar.

Hur fungerar energiförvaltning?

Energiförvaltning inleds med en energi­ utredning där vi kartlägger fastighetens förutsättningar. Utifrån underlaget och kartläggningen analyserar våra energiingenjörer fastigheternas totala energianvändning. Sedan identifierar vi de åtgärder som passar bäst för just er förening och hur vi kan kostnadseffektivisera.

Vi presenterar en investeringsplan med energiåtgärder samt flerårsbudget vilka är avstämda mot underhållsplanen.

Efter att vi genomfört de planerade åtgärderna går vi över i löpande optimering av fastigheterna under avtalstiden. Vi bjuder in till energiförvaltningsmöten varje år. Då går vi igenom kommande åtgärder och utfall från föregående års optimering och underhåll.

Tryggt med energiförvaltningsrapport

Den uppkopplade fastigheten genererar data som gör det möjligt att följa upp den beräknade energibesparingen. Där kan vi även följa uppsatta mål för inomhustemperatur och andra viktiga energimål.

Rätt åtgärder i rätt ordning

Det är frestande att börja med det som syns mest, att investera i ny utrustning som ska göra underverk, att skaffa solceller eller bergvärmepump. Men det finns mycket att vinna på att göra åtgärderna i rätt ordning. Börja med att optimera det ni har, och gör det regelbundet. Annars riskerar ni till exempel att investera i en mycket större och dyrare bergvärmepump än ni egentligen behöver. Här bidrar vi med kompetens som hjälper er att välja det mest kostnadseffektiva sättet att jobba.

Vi brukar rekommendera den här ordningen:

 1. Optimering: Kontinuerlig analys av fastighetens system och återkommande justering av inställningar på värme och ventilation.
 2. Ny teknik: Tilläggsisolering av vind, styr­ och reglersystem.
 3. Energikälla: Solel, bergvärmepump eller andra lösningar.

Framtidssäker uppkoppling

Alla system och den tekniska utrustningen som är installerad i fastigheten bygger på öppna branschstandarder för den svenska marknaden. Genom våra tjänster blir er investering framtidssäker. Ni är inte låsta till en viss leverantör. Genom att fastigheten blir digital och kontinuerligt skickar mätvärden får ni tillgång till Riksbyggens samlade energikompetens, genom energiexperter som på distans kopplar upp sig och kan läsa av olika energivärden i huset.

Vad kostar energiförvaltning?

Flera saker kan påverka priset för energiförvaltning. Hur stor är fastigheten? Hur är skicket på fastigheten?>Vill du veta vad energiförvaltning skulle kosta för dina behov? Kontakta oss för ett kostnadsfritt förslag.

Få ett kostnadsförslag på de tjänster du behöver

 • Välj bland färdiga tjänstepaket
 • Eller plocka ihop exakt de tjänster du behöver
 • Vi återkommer med ett kostnadsförslag
Välj tjänster och få en offert