Energiförvaltning

Minskad energiförbrukning, bättre ekonomi och jämnare inomhusklimat. Energiförvaltning gör stor skillnad både för hållbarhet och ekonomi. Vi erbjuder energiförvaltning av bostadsrättsföreningar, hyresfastigheter och lokaler.

Medarbetare läser av mätarställning i skåp

I tjänsten Energiförvaltning ingår

För tjänsten energiförvaltning behöver ni grundtjänsten fastighetsdrift

 • Energiutredning
  Uppstart och kartläggning av förutsättningar samt besparingsberäkningar.
 • Investeringsplan
  En investeringsplan tas fram. Den förutsätter uppdaterad underhållsplan och flerårsbudget.
 • Energiplan och energirapport
  Vid energiförvaltningsmöten presenterar vi energirapporten och går igenom kommande åtgärder i energiplanen.
 • Energioptimering
  Vi analyserar energiprestanda och optimerar enligt uppsatt plan så fastigheterna uppnår optimal energiprestanda.
 • Energiförvaltningsmöten
  Vi presenterar beräkningar för investeringar och besparingar för kommande åtgärder och utvärderar föregående års genomförda åtgärder och optimeringar.

Effektivare hus med energiförvaltning

Energi försvinner inte, men den kan hamna på fel ställe. Vi vill hålla kvar energin i huset så att den gör mesta möjliga nytta.

Energiförvaltning är vår tjänst för att skapa effektivare energianvändning i fastigheter. Det kan vara allt från injusteringar på befintliga anläggningar till stora åtgärder som bergvärmeinstallation och solceller. Ofta kan enkla åtgärder göra stor skillnad.

Vår Energiförvaltning består av tre delar:
 • Analys
 • Förslag på investering
 • Optimering

Från åtgärdsplan till löpande optimering

Energiförvaltning inleds med en energi­utredning där vi kartlägger fastighetens förutsättningar.

Utifrån underlaget och kartläggningen analyserar våra energiingenjörer fastigheternas totala energianvändning. Sedan identifierar vi de åtgärder som passar bäst för just er förening och hur vi kan kostnadseffektivisera.

Vi presenterar åtgärder med en investeringsplan och flerårsbudget som är avstämda mot underhållsplanen.

Efter att vi genomfört de planerade åtgärderna går vi över i löpande optimering av fastigheterna under avtalstiden. Vi bjuder in till energiförvaltningsmöten varje år. Då går vi igenom kommande åtgärder och utfall från föregående års optimering och underhåll.

Tryggt med energiförvaltningsrapport

Via den uppkopplade fastigheten genereras data som möjliggör uppföljning av den beräknade energibesparingen. Där kan vi även följa uppsatta mål för inomhustemperatur och andra viktiga energimål.

Rätt åtgärder i rätt ordning

Det är frestande att börja med det som syns mest, att investera i ny utrusning som ska göra underverk, att skaffa solceller eller bergvärmepump. Men det finns mycket att vinna på att göra åtgärderna i rätt ordning.

Börja med att optimera det ni har, och gör det regelbundet. Annars riskerar ni till exempel att investera i en mycket större och dyrare bergvärmepump än ni egentligen behöver. Här bidrar vi med kompentens som hjälper er att välja det mest kostnadseffektiva sättet att jobba. Vi brukar rekommendera den här ordningen:

 1. Optimering: Kontinuerlig analys av fastighetens system samt återkommande justering av inställningar på värme och ventilation.
 2. Ny teknik: Tilläggsisolering av vind, styr­ och reglersystem.
 3. Energikälla: Solel, bergvärmepump eller andra lösningar.

Framtidssäker uppkoppling

Alla system och den tekniska utrustningen som är installerad i fastigheten bygger på öppna branschstandarder för den svenska marknaden. Genom våra tjänster blir er investering framtidssäker. Ni är inte låsta till en viss leverantör.

Genom att fastigheten blir digital och kontinuerligt skickar mätvärden får ni tillgång till Riksbyggens samlade energikompetens, genom energiexperter som på distans kopplar upp sig och kan läsa av olika energivärden i huset.

Tilläggstjänster

Energiförvaltning är en av våra tilläggstjänster. I våra tilläggstjänster hittar du ett brett utbud av tjänster som underlättar ert arbete, sparar pengar och ökar trivseln i er förening. För att välja tilläggstjänsten Energiförvaltning behöver ni ha grundtjänsten Fastighetsdrift och tjänsterna Inomhustemperatur, Larmhantering och Projekt- och underhållsadministration.

Få prisförslag på de tjänster ni behöver

 • Välj bland färdiga tjänstepaket
 • Eller plocka ihop exakt de tjänster ni behöver
 • Vi återkommer med ett prisförslag för just er
Välj tjänster och få en offert