Dags att göra en energideklaration?

Energideklarationen ger dig information om en byggnads energianvändning. Alla fastigheter ska vara energideklarerade.

Få ett kostnadsförslag på de tjänster du behöver

  • Välj bland färdiga tjänstepaket
  • Eller plocka ihop exakt de tjänster du behöver
  • Vi återkommer med ett kostnadsförslag
Välj tjänster och få en offert

Vad är en energideklaration?

Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om bland annat hur mycket energi ett hus förbrukar. Energideklaration är en hjälp för att jobba med energifrågor och ger förslag på åtgärder hur fastigheten kan använda mindre energi och få en bra inomhusmiljö.

Energideklarationen visar hur mycket energi som går åt i en fastighet. Förutom energiklass finns information som hjälper dig att lära känna fastigheten bättre och få reda på vilka åtgärder du kan göra för att energioptimera och spara resurser. Med hjälp av energideklarationen kan du också jämföra olika fastigheter med varandra.

Varför behöver en fastighet energideklareras?

Som fastighetsägare har du krav på dig att ha en aktuell energideklaration för dina fastigheter. De flesta större fastigheter behöver alltid en giltig energideklaration. Privatpersoner behöver det först när de ska sälja sin villa eller sitt radhus.

Vid uppförandet av en ny byggnad ligger ansvaret på byggherren att en energideklaration upprättas.

Energideklarationen är giltig i tio år, sedan är fastighetsägaren att skyldig att upprätta en ny energideklaration.

Även om en aktuell energideklaration är ett lagkrav för de flesta fastighetsägare, ger den dig också som fastighetsägare möjlighet att spara både pengar och miljö.

Syftet med energideklarationen är nämligen att hjälpa ägare av fastigheter genomföra åtgärder som sparar energi.

Det är ett myndighetskrav att alla som äger en fastighet ska lämna in en energideklaration. Genom att göra en energideklaration får byggnadsägaren också en bra överblick över energistatus och inomhusmiljö.

Hur går en energideklaration till?

Arbetet med att utföra en energideklaration måste genomföras av en certifierad energiexpert. Dessutom ska besiktningen ske på plats i fastigheten.

Energiexperten gör en besiktning av hela byggnaden och går igenom och analyserar de områden som påverkar energianvändningen och där energianvändningen går att minska.

Energideklarationen innehåller energiexpertens rekommendationer  på åtgärder hur fastigheten ska bli mer energieffektiv. Energiexperten gör också en uppskattning av hur mycket energi som fastigheten skulle kunna spara med åtgärderna.

Behöver alla fastigheter energideklareras?

I princip går det att säga att alla större byggnader som allmänheten har tillträde till och byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska ha en giltig energideklaration. Vid nybyggnad eller vid försäljning av en byggnad krävs också en energideklaration.

Här krävs en giltig energideklaration

  • Byggnader med en area över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten.
  • Byggnader som upplåts med nyttjanderätt. Nyttjanderätt innebär att du har rätt att använda egendom som tillhör någon annan. Några exempel är bostäder och lokaler med hyresrätt och bostadsrätt.
  • Nybyggda hus och fastigheter
  • Hus som ska säljas

Vad betyder klasserna i energideklarationen?

Energiklassen bestäms utifrån den energianvändning som byggnaden haft under året innan man utfärdade energideklarationen.

Energiklass A står för en mycket låg energianvändning och G för en hög. En byggnad som har en energianvändning som motsvarar de krav som ställs på ett nybyggt hus idag får energiklass C eller högre.

Idag erbjuder många banker ränterabatt för hus som har en bättre energiklass. Därför kan det vara intressant att jobba med energifrågor i en bostadsrättsförening. Vissa banker godtar energiklass C, som motsvarar nybyggnadskraven, medan andra banker kräver energiklass B eller A för att ge ett mer fördelaktigt lån.

Mer läsning: Energioptimering hittar husets energitjuvar

Få ett kostnadsförslag på de tjänster du behöver

  • Välj bland färdiga tjänstepaket
  • Eller plocka ihop exakt de tjänster du behöver
  • Vi återkommer med ett kostnadsförslag
Välj tjänster och få en offert