Energioptimering: Hitta husets energitjuvar och spara pengar

Genom att energioptimera en fastighet bidrar du till att sänka driftkostnaderna samtidigt som du minskar ditt klimatavtryck. Göran Danling, affärsutvecklare inom energitjänster på Riksbyggen, berättar hur du energioptimerar en fastighet.

Vad är energioptimering?

Energi är en av de största kostnaderna för en fastighet och det finns mycket pengar att spara på att se över och optimera sina energitjänster.

Vatten, värme, ventilation och el – ett hus består av en mängd olika system för att fungera. I dag samverkar inte dessa system med varandra i många fastigheter. Det blir då svårt att få en överblick, över både kostnader och energianvändning. Här finns ekonomiska vinster att göra samtidigt som du skapar ett boende som gör mindre avtryck på miljön.

– Många bostadsrättsföreningar köper ekonomisk förvaltning och har sedan fastighetsskötare och rörmokare som tar hand om underhåll. Det vanliga är då att det är först när något går sönder som systemen ses över. Många vet nog inte hur mycket det går att spara på att hålla fastigheten i trim hela tiden, säger Göran Danling, affärsutvecklare inom energitjänster på Riksbyggen.

"Den bästa kilowattimmen är den som aldrig används."

Varje sparad kilowattimme innebär minskade utsläpp av koldioxid och att systemen i huset samverkar ger dessutom ekonomiska effekter.

– Det skulle motsvara ungefär 300 miljoner kronor om man räknar att varje kilowattimme kostar 1,1 krona. Samtidigt skulle besparingarna i koldioxid kunna komma upp till 31 000 ton per år. Det är den årliga genomsnittliga siffran av CO2-utsläpp av el, uppvärmning och varmvatten för 20 000 lägenheter, säger Göran Danling.

Hur går energioptimering till?

Först genomförs en utredning av fastigheten som visar vilka energitjuvar som finns och vad som kan göras för att förbättra drift och underhåll.

– Vi går igenom förutsättningarna för att spara energi och tittar på vilka investeringar som är lämpliga att göra. Vi visar hur mycket de sparar och gör en flerårsbudget där det går att se hur de här åtgärderna påverkar kunden under fem år. Det är väldigt pedagogiskt och enkelt att se hur positivt ekonomin påverkas, berättar han.

Med hjälp av energiingenjörer som på distans kopplar upp sig digitalt och kontinuerligt optimerar systemen mäts, analyseras och samordnas informationen systematiskt.

– De ser till att förbrukningen minskar och att alla system går bra. Sedan följer vi upp det löpande och kunden får en rapport två till fyra gånger per år. I den går det att följa vägen mot det mål, som ska vara nått senast år fem.

Börja optimera det du redan har

För att arbetet ska bli riktigt effektiv och hållbart är det också viktigt att insatserna görs i rätt ordning.

– Det första du ska göra är att optimera den utrustning du redan har i fastigheten och trimma den så att de samverkar och går så bra som möjligt. Därefter ska du minska energianvändningen i fastigheten.

Den bästa kilowattimmen är den som aldrig används, säger Göran Dahnling.

Det kan handla om att installera smartare teknik, en effektivare undercentral, pumpar som drar mindre kilowattimmar och att se över husets skal. Att tilläggsisolera vinden kan till exempel ge stor effekt.

En vanlig miss är att börja i fel ände med att till exempel satsa på en solcellsanläggning eller att köpa en ny värmepump.

– Det är två jättebra investeringar, men det är inte det första du ska göra när du ska göra ditt hus mer energieffektivt. Risken är att du får överdimensionerad värmepump med för hög effekt, säger Göran Danling.

Mer läsning: Vad är en energideklaration?

Så kan du optimera energianvändningen i din fastighet

  • Ventilation är en av de största energitjuvarna i en fastighet och bor du i en äldre förening med gammalt ventilationssystem finns mycket att göra. Genom att sätta in frånluftsåtervinning kan den 20-gradiga luften värma upp den inkommande luften eller så går det att återvinna den i värmesystemet.
  • Solceller i kombination med IMD-el. IMD-el står för individuell mätning och debitering och innebär att varje lägenhetsinnehavare får betala för sin egen användning. Har man egna solpaneler kan man då öka användningen i fastigheten från den egna produktionen och på så sätt få en bättre lönsamhet i solcellerna. Det är i dag inte är så lönsamt att sälja tillbaka el på nätet. Därför ska du inte installera en större anläggning än för den el du förbrukar.
  • Se över värmesystemet. Genom att optimera värmeanläggningen kan värmen justeras i fastigheten och det går att hålla en jämn temperatur i alla lägenheterna med hjälp av inomhussensorer. Använd inomhussensorerna till att styra värmesystemet, vilket är ett mycket bra komplement till att styra på endast utomhustemperatur.
  • Minska vattenförbrukningen med snålspolande toaletter och miljökranar. Det går också att spara på varmvatten genom att ha bra varmvattencirkulation, vvc.

Få ett kostnadsförslag på de tjänster du behöver

  • Välj bland färdiga tjänstepaket
  • Eller plocka ihop exakt de tjänster du behöver
  • Vi återkommer med ett kostnadsförslag
Välj tjänster och få en offert