Att bygga för äldre är att bygga för framtiden

Ett tillgängligt boende med nöjda och aktiva äldre ger förutsättningar för nya sociala kontakter som skapar trygghet och höjer livskvaliteten.

Ökad rörlighet på bostadsmarknaden

Med rätt placerade, välplanerade och lättskötta lägenheter blir det attraktivt att flytta från sitt gamla, ofta lite för stora, boende. Därmed skapar vi nya flyttkedjor och ökar rörligheten på bostadsmarknaden i kommunen.

Minskade kostnader

Genom att skapa boendeformer som är anpassade efter att livet förändras, samt erbjuda individuella tjänster, kan man bo kvar längre i sina nya lägenheter. Faktum är att kommunen kan spara upp till 500.000 kr/år för varje äldre person som kan klara sig med hemtjänst i stället för särskilt boende.

Vi bygger där det redan finns service och infrastruktur, vilket leder till att befintliga resurser utnyttjas bättre och minskar klimatpåverkan.

Sju perspektiv på framtidens boendemiljöer

Kontakta oss!

 Region Stockholm, Norr, Öst
Carl-Henrik Appel
Mejla Carl-Henrik Appel
Ring 070-5390027

 Region Syd, Väst
Ulrika Nyström
Mejla Ulrika Nyström 
Ring 073-0895350