Att bygga för äldre är att bygga för framtiden

Vi hjälper kommuner att bygga tillgängliga och funktionella bostäder för äldre. Nöjda och aktiva äldre har lättare att skapa nya sociala kontakter. Det i sin tur ökar tryggheten och höjer livskvaliteten.

Boulespel på innergården.

Vi bygger boenden för personer över 65 år som behöver vård och omsorg, för personer i behov av anpassade bostäder och för personer över 55 resp. 65 år som vill ha trygghet, gemenskap och ett aktivt liv.

Vi vill bidra till ett värdigt liv, välbefinnande, en aktiv och meningsfull tillvaro samt en delaktighet i samhällets gemenskap. Allt i enlighet med kommunens ansvar för sina invånare. Upplåtelseformerna är kooperativa hyresrätter eller bostadsrätter.

Att bygga för de äldre skapar flyttkedjor och frigör bostäder för yngre målgrupper. Det är bra både för kommuninvånarna och kommunens attraktivitet.

Kooperativa hyresrätter för äldre och andra i behov av anpassade bostäder.

Vi hjälper kommuner med en helhetslösning för boenden för äldre och personer med behov av anpassade bostäder. Vårt fokus är att skapa ett värdigt liv och välbefinnande för den boende, kostnadseffektivitet för kommunen och en bra arbetsmiljö för personalen

Tillsammans bildar vi kooperativa hyresrättsföreningar, där de boende hyr sina lägenheter och är medlemmar i föreningen.

Kooperativa hyresrätter

Vi bygger och förvaltar: 

  • Särskilda boenden
  • Trygghetsboenden (biståndsbedömt eller ej)
  • Grupp- och serviceboenden/LSS-boende
  • Verksamhetslokaler
Kooperativa hyresrätter

Bostadsrätter för personer över 55 år

Vi är störst i Sverige på nyproduktion av bostadsrätter för seniorer. Bonum erbjuder välplanerade och centrala bostadsrätter, med närhet till butiker, service och kommunikationer. 

Vi bygger där det redan finns service och infrastruktur, vilket leder till att befintliga resurser utnyttjas bättre och minskar klimatpåverkan.

Bonum seniorbostäder

Vårt koncept Bonum erbjuder trygga och bekväma bostadsrätter för 55+. 

Det skapar ett tryggt boende för kommunens seniorer. Och det möjliggör ett aktivt liv långt upp i åldrarna.

Om Bonum