ABBA-profilens flytande hotell ett av världens miljövänligaste

Slottsholmen on Water i Västervik är till stor del självförsörjande vad gäller färskvatten och energi. Riksbyggen har fått uppdraget att sköta den ultramoderna tekniska utrustningen runt avsaltning, solelproduktion, ventilation och tillvaratagande av spillvatten.

För snart ett år sedan öppnades dörrarna till ABBA-profilen Björn Ulvaeus och ALM Equitys omtalade hotellprojekt Slottsholmen on Water. Det flytande hotellet, som ligger vid hamnen i Västervik, har en stark hållbarhetsprofil och man värnar bland annat om det vatten som omringar byggnaden.

– Slottsholmen on Water är nog världens mest miljövänliga hotell. Ostkusten brukar ha problem med lågt grundvattenstånd när solen lyser som mest på sommaren och just då kan vi inte använda all el som taket producerar. Vi gör vatten med hjälp av överskottsenergin, tänkte jag, och så blev det. Östersjöns bräckta vatten lämpar sig väl för avsaltning, säger Björn Ulvaeus.

”Tanken med Slottsholmen on Water har från början varit att erbjuda något extra, både när det gäller gästernas upplevelse men även när det gäller hållbarhet. Med en egen avsaltningsanläggning och solpaneler för produktion av egen el vill vi minska hotellets påverkan på miljön. Underhållet av dessa är avgörande för att vi ska få full effekt av våra hållbarhetssatsningar.”
Anna Ulvaeus, vd, Slottsholmen.

Rätt i tiden

Niklas Karlsson, arbetsledare på Riksbyggens fastighetsförvaltning, berättar att Riksbyggen är väldigt glada och stolta över förvaltningsuppdraget som de fått från Slottsholmen on Water.

– Att sköta avsaltningsanläggningen, som bland annat innebär att byta filter och provtagningar av vattnet, är ett unikt uppdrag som känns väldigt rätt i tiden. I och med att grundvattennivåerna är så låga, känns det bra att havsvatten omvandlas till dricksvatten. Förutom den biten ansvarar vi även för tillsyn av ventilationen samt hotellets driftutrymmen.

Tillgängliga dygnet runt

En av anledningarna varför Slottsholmen on Water valde Riksbyggen som förvaltare var att bolaget kan erbjuda jour. För hotellet var det avgörande eftersom dess vattenförsörjning hänger på att avsaltningsanläggningen fungerar som den ska.

– Än så länge har vi bara behövt rycka ut akut en gång och då var det en givare som ställde till det så att systemet blev överfullt. Då fick vi snabbt koppla om rören för att säkerställa vattenförsörjningen med kommunalt vatten, säger Niklas Karlsson och tillägger:

 – Att vi är tillgängliga dygnet runt är en stor trygghet för våra kunder eftersom de alltid kan få tag på oss om något händer.

Teknisk förvaltning för företag och fastighetsägare

Teknisk förvaltning för oss handlar om att strukturera och planera underhållsarbetet, effektivisera utnyttjandet av resurser och på lång sikt stärka värdet på fastigheten.

Om teknisk förvaltning