Verksamhetsservice

Genom vår tjänst verksamhetsservice erbjuder vi hjälp med alltifrån digitala möten till dokumenthantering, GDPR och juridiskt stöd.

Händer på tangentbord


Effektivare arbete

Våra tjänster inom Verksamhetsservice förenklar det löpande arbetet och ger stöd kring administration, GDPR och juridik. Ett effektivare och mer hållbart arbete gör att ni som styrelse lättare kan sköta exempelvis dokumenthantering och planering. Tjänsterna inom Verksamhetsservice går att beställa var för sig.

Administrativt stöd

Med administrativt stöd får ni stöd att skapa en effektivare administration. Dokumenthanteringen blir organiserad och ni kan känna er säkra på att allt blir gjort i rätt tid och på rätt sätt. Ni får hjälp med behandling av styrelsemöten och dagordningar, årsstämmor, kallelser, arkivering och posthantering.

Juridiskt stöd

Med juridiskt stöd får ni assistans vid frågor om bland annat föreningsjuridik, underhållsansvar och uthyrning. Vid större ärenden, som exempelvis en juridisk tvist, rekommenderar vi att ni anlitar en jurist.

Kom igång med GDPR (för bostadsrättsföreningar)

Bostadsrättsföreningar omfattas av GDPR. Om en förening registrerar personuppgifter måste berörda personer bli informerade. Vi erbjuder ett startpaket för att komma i gång med GDPR. Det är ett tillfälligt erbjudande och kan anpassas efter din bostadsrättsförenings behov. Mer information om GDPR finns på portalen Mitt Riksbyggen.

Hjälp på stämman

Låt en oberoende representant från Riksbyggen leda er stämma. I tjänsten ingår förberedelser inför stämma genom att läsa föregående stämmoprotokoll, kolla igenom stadgarna, ha koll på information från valberedning, information om arvoden med mera. Samt att vi leder stämman, ansvarar för att den går rätt till och därpå skriver under protokollet.

Få ett kostnadsförslag på de tjänster du behöver

  • Välj bland färdiga tjänstepaket
  • Eller plocka ihop exakt de tjänster du behöver
  • Vi återkommer med ett kostnadsförslag
Välj tjänster och få en offert