Styrelserummet - ett digitalt möte

Förenkla ert styrelsearbete och ge alla möjlighet att delta via mobil eller dator. Vårt digitala verktyg ger stöd före, under och efter mötet – från bokning och dagordning till justering av protokoll och signering.

Gör som över 1000 bostadsrättsföreningar och testa Styrelserummet

Många kunder hittat Styrelserummet, ett verktyg som ger stöd oavsett styrelsemötet sker digitalt, hybrid eller fysiskt. Över 1000 bostadsrättsföreningar har redan testat Styrelserummet sedan lanseringen. Du når tjänsten via Mitt Riksbyggen.


Starta prenumeration:

Till Mitt Riksbyggen

Medlemsföreningar och bostadsrättsföreningar som har avtal om ekonomisk och teknisk förvaltning erhåller en rabatt på 40% och betalar 179 kr per månad (ord. pris 299 kr).

Underlätta styrelsearbetet för alla

Vi vill göra digitaliseringen av styrelsearbetet så enkel som möjligt. Styrelserummet effektiviserar det löpande styrelsearbetet och är ett stöd som underlättar alla delar av arbetet. Före, under och efter. Alla som har en dator eller en smartphone kan ansluta sig till ett styrelsemöte. 

Stöd från bokning till arkivering

Stödet börjar redan vid bokningen för att skapa dagordning. Och en kallelse skickas ut automatiskt, inklusive underlag. När mötet startar har alla rätt material. Det fortsätter med verktyg för protokollhantering, justering, signering och arkivering. Allt gör det lätt att hålla ordning på dokumentationen.

Alla dokument på ett ställe

Med ordning på alla dokument blir det lätt att hålla kontinuiteten i styrelsearbetet när ledamöter slutar och börjar. Inga pärmar som ska lämnas över och hitta plats i en ny bokhylla. Allt som rör styrelsearbetet finns på plats digitalt, tydligt strukturerat och lättillgängligt för samtliga ledamöter.

Spara tid för ledamöterna

Tjänsten sparar tid för ledamöterna som kan koppla upp sig oavsett var de befinner sig. Underlagen finns alltid tillgängliga digitalt och ingen behöver fundera på vilka papper de ska ta med. Allt är samlat på ett ställe och alla kan förbereda sig när det passar dem.

Kommande aktiviteter är en funktion som visar dina åtagande i möten, justeringar och kommen­tarer om vad som ska göras. Det gör det enkelt att få en överblick över var och ens åtaganden.

Vill ni ha nästa styrelsemöte digitalt?

Nu kan alla våra förvaltningskunder prova Styrelserummet kostnadsfritt. Du når tjänsten via Mitt Riksbyggen.

Gå till Mitt Riksbyggen