Återutveckla hållbart

Vi vet att det alltid går att göra mer än att bara renovera. Vi utvecklar befintliga boendemiljöer till att bli klimatneutrala och hållbara. Och återställer tidstypiska detaljer.

Två medarbetare

En av våra stora affärer handlar om att hjälpa våra kunder att renovera och bygga om sina hus för en ökad livslängd. Rätt åtgärder bidrar dessutom till att husens energianvändning minskar och tryggheten ökar.

Att utnyttja fastigheters befintliga ytor på bästa sätt är bra för både ekonomin och miljön. I tider av bostadsbrist och kärvare ekonomi kan man ibland behöva tänka utanför boxen. Dels för att nyttja lokaler bättre, dels för att få in mer intäkter.

Skälen till att bygga om lokaler till andra ändamål än det de ursprungligen var tänkta för är det bara fantasin och budgeten som sätter begränsningar för.