Innovationsprojektet Flaggskeppet – framtidens boende för äldre

Innovationsprojektet Flaggskeppet startade då vi identifierade ett behov av att samla kunskap och erfarenhet från behovsägare och forskning för att stötta utveckling och innovation av framtidens boende för äldre. Perspektiven värdigt liv och välbefinnande hos äldre, kostnadseffektiva lösningar för kommunen och en utvecklande arbetsmiljö har präglat projektet.

Arbetet har utförts inom det Strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

partners.png

Guide till framtidens boende för äldre

Syftet med guiderna är att sprida kunskap om hur man kan arbeta med att framtidssäkra nya äldreboenden genom att förstå och ha kunskap om hur data kan skapa värde och delas.

Guiderna kan vara en vägledning och inspiration för de som är involverade i processen med att ta fram ett nytt boende för äldre. Vi hoppas att de kan skapa nytta för alla som kan och bör vara delaktiga i processen i det nya boendet, t ex kommuner, kravställare, verksamheter, IT, leverantörer, förvaltning, beslutsfattare eller medarbetare.

 
Inledning

Introduktion till guiden

Inledning, sammanfattning och syfte med guiden och dess användning

Ladda ner Introduktion till guiden
Kvickguide

Behov i ett boende

Vilka behov finns i ett boende? Behovs– och nulägesanalys.

Ladda ner guiden Behov i ett boende
Kvickguide

Data i ett boende

Vad är data? Säkerhet och ägande av data. Delning av data. Etik och integritet.

Ladda ner guiden Data i ett boende
Kvickguide

Infrastruktur i ett boende

Vad innehåller begreppet infrastruktur? Hård och mjuk infrastruktur.

Ladda ner guiden Infrastrukturen i ett boende
Kvickguide

Upphandling och implementering

En komplex process som involverar många aktiviteter och nyckelroller.

Ladda ner guiden Upphandling och implementering
Kvickguide

Tjänster & funktioner i ett boende

Teknik som stödjer fastighetsförvaltning, boende och verksamheten.

Ladda ned guiden Tjänster & funktioner i ett boende
Kvickguide

Digital tvilling av ett boende

Vad är en digital tvilling? Vilken nytta kan en digital tvilling skapa?

Ladda ner guiden Digital tvilling av ett boende

Om projektet Flaggskeppet

Vi står inför en demografisk utveckling med allt större andel äldre i vårt samhälle. Med en minskad försörjningskvot som resultat. Vi lever även längre trots kroniska sjukdomar. Samhället har en begränsad mängd resurser att tillgå för att skapa och bibehålla vår välfärd. Vad gäller omsorgen handlar det i praktiken om resursoptimering och att införa digitala och hållbara lösningar. Allt för att förenkla och förbättra vardagen för äldre och medarbetare. Flaggskeppet kartlägger, undersöker, analyserar och sammanfattar de förutsättningar som finns för att en fastighet ska fungera som ett nav för resursoptimering och bättre hälsa.

Inom ramarna för projektet har det tagits fram en digital tvilling där det går att samla och analysera data. Den digitala tvillingen fungerar som en testbädd för simulering av händelser, verksamhet och nya tjänster.

Målet för projektet var att ta fram en guide för hur vi kan bygga framtidens boende för äldre. 

Arbetet utförs inom Strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Vi samarbetar med två offentliga behovsägare, Haparanda kommun och Hudiksvalls kommun samt med det statliga forskningsinstitutet RISE. Behovsägarna har pågående och planerade byggprojekt för boende för äldre där genererad kunskap kommer vara direkt överförbara.

partners.png

 

finansiärer.png