Minska värmekostnaden med hjälp av AI

Minska värmeförbrukningen med upp till 20 % och få ett jämnare inomhusklimat. Vår intelligenta tjänst Värmeoptimering 24/7 lär sig hur byggnaden reagerar på väderväxlingar och använder framtida väderprognoser för att hålla en jämnare innertemperatur med lägre energiförbrukning.

Hur fungerar värmeoptimering?

Tjänsten Värmeoptimering 24/7 lär sig hur byggnaden reagerar på olika faktorer som solinstrålning och väderprognoser. Temperaturen mäts både inomhus och utomhus på olika punkter i huset.

På så sätt kan systemet ligga steget före och förutse den mängd värme huset behöver för att hålla rätt temperatur med minsta möjliga tillförsel av värme.

Med Värmeoptimering 24/7 är vi uppkopplade mot fastigheten dygnet runt och kan styra temperaturen vid varje mätpunkt i fastigheten. Vi får automatiskt larm om det händer något och kan snabbt sätta in åtgärder.

Få lägre värmekostnader och en jämnare inomhustemperatur 

Värmekostnader står normalt för 30 – 40 % av en fastighets löpande driftskostnader. Här finns alltså stora besparingar att göra med effektivare styrning som minskar kostnaderna för energi.

Att ändra temperaturen är en trög process. AI-tekniken väger ihop data och gör prognoser in i framtiden och kan på så vis göra de justeringar som krävs. De boende får då en jämnare och bekvämare inomhustemperatur.

Ökad kontroll och sänkta koldioxidutsläpp

AI-tekniken optimerar värmeförbrukningen så att fastigheten bara förbrukar den energi den behöver. Det minskar koldioxidutsläppen.

Styrelsen och fastighetsägaren kan se hur temperaturen ser ut för specifika lägenheter. Det är möjligt genom kontinuerlig uppföljning och energirapportering.

Värmeoptimering 24/7 – så går det till

  1. Nulägeskartläggning, driftsättning och introduktion. Temperaturkontroll inför driftsättning samt eventuell kontroll om en manuell injustering rekommenderas. Uppstart av AI-tekniken och introduktion för styrelsen/fastighetsägaren.
  2. Automatiserad optimering av värmesystemet. Styrning mot måltemperatur, uppdatering av styrparametrar varje timme.
  3. Energiuppföljning. Digital energiuppföljningsrapport där fastighetens energiförbrukning visualiseras.

Tekniska förutsättningar: Värmeoptimering 24/7

För att använda tjänsten Värmeoptimering 24/7 behöver du, utöver grundtjänsten Fastighetsdrift, även uppfylla ett antal tekniska förutsättningar som du hittar här nedanför. Själva installationen av AI-optimeringsmodellen är enkel och görs på några timmar av våra energiingenjörer.

Larmhantering 24/7

Tjänst där vi övervakar fastighetens styr- och övervakningssystem och hanterar alla larm.

Riksbyggen Connect

Riksbyggens brandvägg samlar era uppkopplade enheter i ett säkert abonnemang.

Inomhustemperatur

Tjänst med individuell temperaturmätning i lägenheter för en mer behaglig inomhustemperatur och effektivare värmeutnyttjande.

FAQ Värmeoptimering 24/7

Kan hyresgästen ändra inomhustemperaturen?

Nej, styrelsen sätter en vald inomhustemperatur som är samma för alla lägenheter. Man kan dock som boende sänka sin temperatur genom att vrida på elementets termostat.

Om man inte i dagsläget har temperaturgivare i lägenheterna behöver man installera det och i så fall i hur stor andel av lägenheterna?

Ja det behöver man, helst 100% men det räcker med minst 50%.

Hur ser pay-off ut för investeringen hos en normalförening vid 20% sparad energi?

Investeringen för Värmeoptimering 24/7 kommer betala sig själv inom 1 år.

Vad kostar tjänsten?

10 000 kr per undercentral i uppstartskostnad, sedan cirka 200 - 250 kr per lägenhet och år exklusive moms (april 2022).

Ingår tjänsterna fastighetsdrift och annat eller tillkommer de kostnaderna?

De ingår ej utan tillkommer.

Vad blir kostnaden med "alla grundtjänster" som man måste ha för att kunna köpa tjänsten?

Det beror på föreningens förutsättningar. Kontakta kundansvarig för prisuppgift.

Vad skiljer ert system från andra prognosstyrningssystem som vanligtvis lovar 10% besparing?

System som enbart bygger på inomhusstyrning spar mindre än vårt som även har med byggnadens tröghet, solinstrålning, vindlast och dygnsvariationer.

Vad krävs för att sända data från mätning i lägenheterna - kabel eller wifi?

Vi kan använda de flesta system på marknaden.

Är inomhusgivarna trådlösa?

Det finns både trådade som vi använder vid nyproduktion och trådlösa som vi använder i befintliga fastigheter.

Räcker det att fastigheten har frånluft för att kunna göra denna besparing?

Vi har AI-modeller för alla typer av ventilationssystem och alla system kan göra besparingar.

Hur väl fungerar systemet i radhuslängor?

Finns det ett centralt värmesystem i form av till exempel en fjärrvärmecentral så fungerar systemet för denna typ av boende. Om varje lägenhet har olika värmesystem så är det ej ekonomiskt lönsamt.

Få ett kostnadsförslag på de tjänster du behöver

  • Välj bland färdiga tjänstepaket
  • Eller plocka ihop exakt de tjänster du behöver
  • Vi återkommer med ett kostnadsförslag
Välj tjänster och få en offert