Så bidrar solceller till energioptimering på fastigheten

Miljö, energi- och klimatfrågorna blir allt viktigare och ställer höga krav på fastighetsägare runt om i Sverige. Genom att byta till solceller går det att energioptimera fastigheten – och sänka driftkostnaderna.

Riksbyggen vill vara med och bygga en hållbar framtid och en viktig del av det arbetet är energioptimering. Det innebär att en energiingenjör från företaget kan se över befintliga värmesystem i både stora och små fastigheter för att säkerställa att de fungerar så bra som möjligt ur ett energi- och driftperspektiv.

– Vi kontrollerar att inga system motverkar varandra och att temperaturerna är relevanta. Vi ser även till att värme inte ventileras bort i onödan – och att energibesparande funktioner är aktiverade och fungerar som det är tänkt, säger vår förvaltare på Riksbyggen.

Riksbyggen har på uppdrag av Hyreshem Malmö installerat en bergvärmeanläggning i Bunkeflostrand som försörjer totalt 789 lägenheter med värme samt varmvatten. Det handlar om totalt nio geoenergicentraler med installerad värmepumpseffekt om cirka 1,45 MW samt totalt 86 energibrunnar på 350 meters djup per styck med energikollektor.

– Vi har beräknat en energibesparing genom energi från brunnarna till cirka 69 procent, säger Riksbyggens förvaltare. 

Dessutom har Hyreshem Malmö fått bygglov för två solcellsanläggningar med beräknad årlig produktion på 90 000 kWh. Bergvärme och solceller är två exempel på produkter inom energioptimering som Riksbyggen hjälper sina kunder med. Han förklarar att i stort sett hela produktionen av el kommer att användas inom fastigheten vilket även leder till en besparing av köpt driftenergi och minskar utsläppet av koldioxid avsevärt.

– Genom att vi installerar en särskild elcertifikatmätare utgör hela produktionen också underlag för elcertifikat som sedan ger intäkter. Vi har installerat en anläggning och den andra ska vara igång om några veckor, säger han och avslöjar att de planerar att bygga fler anläggningar under 2019. 

Man har även tagit beslut att energioptimera belysningen i alla trapphus. Det innebär installation och driftsättning av LED-armaturer samt uppgradering av styrning och övervakning av allmänbelysning, vilket blir en ännu större årlig energibesparing och minskad CO2-belastning.