Systematiskt brandskyddsarbete - uppstart

Varje år omkommer cirka 100 personer i bränder. Många bränder sker i hemmet. Flera av dem kunde troligtvis förhindras med en enkel åtgärd, som en fungerande brandvarnare. Vi kan hjälpa er bostadsrättsförening att komma igång med ert brandskyddsarbete.

Det här ingår i Systematiskt brandskyddsarbete - uppstart

För att beställa tilläggstjänsten Systematiskt Brandskyddsarbete behöver ni ha grundtjänsten Teknisk förvaltning.

 • Brandkunskap
 • Utbildning
 • Checklista
 • Brandskyddsgenomgång
 • Brandskyddspolicy
 • Regler och rutiner
 • Ansvarsbeskrivning
 • Klassbeskrivning
 • Informationsplanering

Varför jobba med systematiskt brandskyddsarbete?

Tanken med systematiskt brandskyddsarbete är att skapa regelbunden kontroll, så att bränder inte inträffar. Om de ändå inträffar, ska ni i föreningen veta hur ni ska agera för att begränsa skador på människor, byggnader och anläggningar.

Kunskap och beteende är avgörande

Vanliga brandorsaker i flerbostadshus är anlagd brand, elfel och överhettning av olika slag. Det kan ske i till exempel mobilladdare, cykelbatterier eller torktumlare. Andra vanliga brandorsaker är glömda levande ljus och brand i stekpanna eller kastrull på spisen.

När branden väl uppstått kan fungerande utrymningsvägar vara skillnaden mellan ”bara en brand” och en katastrof. Att hålla rökluckor i trim och trapphusen rena från brännbart material är andra viktiga åtgärder för att minska riskerna. Brandskydd är ett omfattande område som berör allt från hur huset är byggt till beteenden hos de boende. 

Stöd till styrelsen

Styrelsen har som representanter för föreningen en skyldighet att arbeta med brandskyddet på ett systematiskt sätt. Det kan vara svårt att veta var ni ska börja. Därför har vi skapat tjänsten Systematiskt brandskyddsarbete - uppstart. Den ger er de viktigaste verktygen för att komma igång med ert brandskyddsarbete. I korthet innebär det:

 • att ha rutiner och regler för att jobba med brandsäkerhet
 • att det är ett kontinuerligt och levande arbete
 • att det dokumenteras

Tjänsten ger styrelsen rätt dokumentation och arbetssätt för att upprätthålla de lagar och regler som bör efterlevas. Här ingår utbildning, checklistor, brandskyddspolicy, regler, rutiner och mycket mer. 

Ekonomiskt att jobba förebyggande

Den stora vinsten med brandskyddsarbete är självklart att olyckan inte ska inträffa. Och att konsekvenserna ska bli så små som möjligt om något ändå händer. Vi vill även betona ordet systematiskt som innebär att jobba långsiktigt och genomföra regelbundna kontroller. Då kan åtgärder och investeringar planeras i god tid och räknas in i de långsiktiga ekonomiska kalkylerna. De blir då ofta mindre kostsamma och utgifterna fördelas jämnt över tid.

Ytterligare tjänster

När ni gjort en uppstart av ert systematiska brandskyddsarbete kan ni fortsätta utveckla ert trygghetsarbete. Till exempel med tjänster och produkter som till exempel hjärtstartare, handbrandsläckare, kontroll av rökgasluckor och hjälp med tillsyn och ronderingar. 

För att beställa tilläggstjänsten Systematiskt Brandskyddsarbete behöver ni ha grundtjänsten Teknisk förvaltning.

Få ett kostnadsförslag på de tjänster du behöver

 • Välj bland färdiga tjänstepaket
 • Eller plocka ihop exakt de tjänster du behöver
 • Vi återkommer med ett kostnadsförslag
Välj tjänster och få en offert