Uppförandekod

I syfte att säkerställa ett ansvarsfullt agerande från våra leverantörer beskriver Riksbyggens uppförandekod för leverantörer de krav Riksbyggen ställer på våra leverantörer.

Efterlevnaden av kraven i Uppförandekoden är viktig för Riksbyggen i rollen som samhällsutvecklare och för Riksbyggens affärer. Riksbyggens övertygelse är att vi gemensamt med våra Leverantörer kan bidra till förbättrade arbetsvillkor och ökat miljö- och klimatansvar i syfte att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål. Därför vill vi samverka med våra Leverantörer i detta arbete.

Uppförandekoden är fastställd av Riksbyggens ledning den 27 januari 2021 och ersätter tidigare version.

Upptäckta avvikelser mot Uppförandekodens krav ska kommuniceras till Riksbyggen för vidare hantering. 

Ladda ner och läs Riksbyggens uppförandekod

Riksbyggens uppförandekod för leverantörer

Riksbyggen Code of Conduct for Suppliers

Kontakta oss

För att rapportera avvikelser eller vid frågor om tolkning av Uppförandekoden kontakta inkop@riksbyggen.se