Leverantörers kemikalieanvändning

Här finner du Riksbyggens listor när det gäller vilka kemikalier våra leverantörer kan använda vid olika arbeten.

Kemikalielista för:

  • Drivmedel för fordon och maskiner
  • Fastighetsservice
  • Fog- och tätmassor, spackel
  • Hygien, disk- och tvätt
  • Lim
  • Köldmedia
  • Städkem

Rapportdatum för samtliga listor är 2013-12-16