Leverantörers kemikalieanvändning

Här hittar du Riksbyggens listor när det gäller vilka kemikalier våra leverantörer kan använda vid olika arbeten.

Riksbyggens kemikalielistor är just nu under uppdatering, har du frågor angående vilka kemikalier som är godkända, kontakta enheten för Hållbar utveckling på Riksbyggen.

Kemikalielista för:

  • Drivmedel för fordon och maskiner
  • Fastighetsservice
  • Fog- och tätmassor, spackel
  • Lim
  • Köldmedia
  • Städkem

Rapportdatum för samtliga listor är 2017-01-10