Fakturering för leverantörer

Information om fakturaadress och fakturamärkning gällande Riksbyggen eller för Riksbyggen förvaltade kunder.

Fakturaadress för Riksbyggen Ekonomisk Förening

Riksbyggen ekonomisk förening
Fack 97800130
R 879
106 37 STOCKHOLM

Utöver fakturaadressen ska fakturor märkas med en fakturareferens i fältet Er referens. Fakturareferensen är ett arbets- eller serviceordernummer och består av 8 siffror.

Saknas referens eller om den är felaktigt angiven kommer fakturan att returneras till er för komplettering.

Fakturaadress för en kund

”Kundens namn”
Fack "Facknummer*"
R 879
106 37 Stockholm

* Facknumret består av åtta stycken siffror och är unikt för varje kund.Vid fakturering av en Riksbyggen förvaltad kund ska alltid kundens facknummer uppges.

EDI-fakturering till Riksbyggen, Riksbyggens dotterbolag och Riksbyggens förvaltade kunder

Vi uppmanar våra leverantörer att se över sina möjligheter att skicka elektroniska fakturor i PEPPOLformat eller Svefakturaformat.

Vad är EDI?

EDI (Electronic Data Interchange) är ett alternativ till PDF-/pappersfaktura, och innebär att fakturan skickas elektroniskt mellan ekonomisystem. EDI-fakturering är effektivare, säkrare, och mer miljövänligt.

Samarbete med Postnord Strålfors

Riksbyggen samarbetar med Postnord Strålfors som är vår VAN-operatör/fakturaväxel

Tillåtna filformat för EDI-fakturor 

Riksbyggen och Riksbyggens förvaltade kunder kan ta emot EDI-fakturor i följande filformat.

PEPPOL BIS Billing 3.0
SVE-fakturaformat 1.0

Fakturering via e-post

  • Riksbyggens fakturor skickas till: riksbyggen.mailinvoice@postenscanning.se
  • Förvaltade kunders fakturor skickas till: riksbyggen.mailinvoice@postenscanning.se
  • Filformatet på fakturadokumenten behöver vara pdf, jpg eller tif.
    Övriga filformat kastas, till exempel doc och xls. Små eller stora bokstäver i filändelsen spelar ingen roll.
  • Efter ni skickat e-post får ni en bekräftelse på att fakturan mottagits av Posten Scanning. Får ni inte någon återkoppling av Posten Scanning, är det fel filformat på fakturan.

Angående omvänd beskattning för byggtjänster

Riksbyggen Ekonomisk Förening, Org: 702001-7781, VAT nr SE702001778101, omfattas av omvänd beskattning för vissa byggtjänster, varpå fakturering utan moms ska ske. I de fall moms förekommer på en sådan faktura kommer den att returneras till er och ni ombeds skicka en ny utan moms.

På grund av att fakturan saknar väsentlig information för att kunna betalas, bestrider vi fakturan tills rätt uppgifter finns. Således kommer Riksbyggen ej att acceptera några påminnelser eller inkassokrav.