Hjälp till självhjälp via We Effect

Riksbyggen har i över 40 år varit medlem i biståndsorganisationen We Effect och därigenom bidragit till många positiva insatser i olika utvecklingsländer.

Myrna Lacdao, Magic Circle. Foto: Kisha Beringuela.

Myrna Lacdao, Magic Circle.

100 familjer får nya bostäder i Riksbyggens och We Effects bostadsprojekt i Filippinerna

Under 2021 samlade Riksbyggen tillsammans med sina medlemmar in 2 042 392 kronor till We Effects globala verksamhet för att stötta människor som lever i fattigdom. Pengarna är ett livsviktigt bidrag till arbetet för alla människors rätt till ett hem.

Riksbyggen stödjer We Effect

Riksbyggens och We Effects biståndsarbete grundar sig på hjälp till självhjälp. Det innebär att fattiga människor genom utbildning och kooperativt samarbete bygger sina egna bostäder. Via We Effect får de utbildning, stöd att organisera sig, förhandla om lån och mark och stöd vid byggnationen av nya bostäder.

Samlar in två miljoner per år

Boende i bostadsrättsföreningar, andelsägare och Riksbyggens personal har sett till att engagemanget för Riksbyggens biståndsarbete har ökat under de senaste åren och samlar nu tillsammans in drygt två miljoner kronor per år. 

Engagemang i Filippinerna

En miljard människor i världen saknar en värdig bostad. I Manilla tvingar bristen på värdiga bostäder familjer att bosätta sig i slumområden, där de riskerar att utsättas för våld och ofta saknar tillgång till rinnande vatten och elektricitet. Riksbyggen stödjer projektet ”Från slum till säkerhet”. Ett bostadsprojekt som riktar sig till familjer som bor i Manillas slum. Genom att organisera sig i bostadskooperativ kämpar medlemmarna för en värdig bostad till sig själva och sina familjer.

Målet är:

  • 15 000 familjer som idag bor i slummen ska få tillgång till värdiga bostäder.
  • Att landets lagar bättre respekterar rätten till en värdig bostad.
  • Design för jämställda bostäder ska minska våld mot kvinnor och barn.
  • Stärka människors organisering genom stöd till 23 bostadskooperativ.
  • Öka regeringens finansiering till värdiga bostäder i Manilla.

Ge en gåva till We Effect

Att hjälpa människor att själva ta steget ur fattigdomen är en gåva som räcker länge. We Effects verksamhet finansieras genom insamling samt bidrag från Sida. Utan egen insamling får We Effect inga bidrag från Sida. Därför betyder gåvorna från privatpersoner och medlemsorganisationer så oerhört mycket.

Ge en gåva till We Effect genom att swisha till nummer 123 449 48 03 eller gå in på och läs mer på We Effects hemsida