Vad får man göra och inte göra på sin balkong och uteplats?

Våren och försommaren närmar sig med stormsteg i hela Sverige. I år är det varma vädret kanske särskilt efterlängtat med tanke på rådande pandemi. Tillhör du en av dem som har en balkong eller en uteplats att vara på är du lyckligt lottad.

Även om du har en egen liten täppa får du dock inte göra vad som helst på den. Man får inte störa sina grannar och heller inte bygga om hur som helst. Har föreningen ställt upp ordningsregler gäller de, så länge reglerna är rimliga och ”i överensstämmelse med ortens sed”. Man inte kan förbjuda saker som är allmänt förekommande — föreningen kan exempelvis inte förbjuda studsmattor på den egna tomten.

Vad får man göra på sin balkong?

En bostadsrättshavare får naturligtvis pynta och dekorera sin balkong. Däremot får man inte göra åverkan på fasaden, eller i balkongkonstruktionen. Det betyder att man får lov att lägga ut mattor och sätta upp insynsskydd, men inte borra fast markiser (utan att fråga föreningen). Blomlådor ska sättas upp på insidan av balkongen så att de inte riskerar att falla ner och skada förbipasserande. Föreningen har i egenskap av fastighetsägare ett övergripande ansvar för fastigheten och har därför rätt att säga nej till åtgärder som påverkar fasaden, eller som riskerar att skada egendom eller person. Rör det sig om större ombyggnationer, såsom exempelvis balkonginglasningar, räcker det inte med tillstånd från föreningens styrelse utan då krävs stämmobeslut och grannars – eller i vissa fall hyresnämndens – godkännande.

Föreningen kan i dagsläget inte förbjuda rökning på den egna balkongen. Däremot är det förstås uppskattat om du som röker är tillmötesgående mot grannar som störs. Det kanske går att komma överens om vissa tider då du inte röker, eller gå en sväng utomhus istället? För grannsämjans skull är det fint om det går att kompromissa. När det gäller grillning på balkonger är det upp till föreningen hur den vill ha det. En förening kan till exempel förbjuda grillning på balkonger/takterrasser med kol- eller gasolgrill med hänvisning till brandfara och störande os men tillåta grillning med elgrill.

I övrigt gäller att man ska visa hänsyn till sina grannar och inte bete sig på ett störande sätt. Man kan naturligtvis ligga och sola på sin balkong, men att gå omkring naken så att grannar ser det kan upplevas störande. Att ha en middag eller ta ett glas vin på balkongen är bara trevligt, men om det urartar till fyllefester där folk står och skränar sent på kvällen är det inte något som grannar ska behöva tåla. Självklart får man inte heller slänga fimpar eller annat från sin balkong.

Vad får man göra på sin uteplats?

När det gäller uteplatser beror det delvis på om marken är upplåten med bostadsrätt eller inte. Är marken upplåten räknas den juridiskt som en del av lägenheten. Då har bostadsrättshavaren större frihet att bestämma över markens utseende, planteringar och ombyggnationer, än när det är mark som används med nyttjanderätt. Är det mark som används med nyttjanderätt kan föreningen ställa upp ordningsregler om hur marken får användas, exempelvis färg på staket, tillåtna växter, materialval på ombyggnationer m.m. I båda fallen krävs dock stämmobeslut om man vill bygga om på något större sätt, eller måla om eller liknande, så att det blir fråga om väsentliga förändringar av föreningens hus och mark. På samma sätt som när det gäller inglasningar av balkonger kan även berörda grannars samtycke krävas, eller hyresnämndens godkännande.

Som vi tidigare nämnt anser vi inte att det är möjligt att förbjuda studsmattor på den egna uteplatsen, oavsett om marken är upplåten eller används med stöd av nyttjanderätt. Inte heller grillning är möjligt att förbjuda. Det skulle inte vara ”i enlighet med ortens sed”. Pooler och spabad går möjligen däremot att förbjuda, om föreningen har rimliga skäl, åtminstone när det gäller mark som används med nyttjanderätt.

Även om det är tillåtet att röka, grilla och hoppa studsmatta och ha tillställningar osv. på den egna tomten ska man förstås alltid se till att grannar inte störs. Det gäller att tänka på att inte vara alltför högljudd, särskilt inte kvällstid. Man kanske kan ställa grillen så att det inte osar in för mycket hos grannen, och inte röka precis vid tomtgränsen. Vidare kan det finnas andra regler att ta hänsyn till; när det gäller grillning måste man exempelvis kontrollera om eldningsförbud råder. Det är oftast tillåtet att elda på den egna tomten, men inte alltid.

Står man i begrepp att bygga om kan det krävas bygglov, utöver styrelse- eller stämmobeslut och grannars eller hyresnämndens godkännande. Du som bostadsrättshavare ansvarar för att se till att du har de tillstånd som krävs, att du följer föreningens ordningsregler och att ombyggnationer sker fackmannamässigt.

Läs mer om att grilla på balkongen

Grilla på balkongen
Eldningsförbud