Fågelmat och fågelholk på balkongen. Vad gäller?

Under vintern kan djuren i naturen få det tufft och många tycker om att mata småfåglar som annars kan ha svårt att hitta tillräckligt med föda. Bor du i ett flerfamiljshus måste du dock tänka på att inte mata fåglar från balkongen, eller på något annat sätt som kan störa grannarna.

Föreningen kan förbjuda fågelmatning

I en bostadsrättsförening kan styrelsen förbjuda fågelmatning på gemensamma områden och föreningen kan genom ordningsregler förbjuda matning från balkonger och fönster. 

Fågelmatning kan störa grannar eller orsaka nedskräpning

Oavsett om ordningsregler antagits eller inte så får  bostadsrättshavare inte använda lägenheten på sådant sätt att störningar uppkommer för grannarna. Samtliga boende ska dessutom iaktta sundhet, ordning och gott skick i och utanför huset. Om fågelmatning medför nedskräpning eller drar till sig skadedjur som råttor, möss eller liknande kan bostadsrättshavaren uppmanas att upphöra med matningen med stöd av reglerna om sundhet, ordning och gott skick.

Du kan bli ersättningsskyldig

Detsamma gäller om fåglarna bajsar ned fasaden eller annan egendom eller stör i sådan omfattning att det inte kan anses acceptabelt. Rör det sig om frätande fågelbajs på fasad och liknande kan fågelmataren dessutom ha vållat skador på annans egendom och kan komma att bli ersättningsskyldig för eventuella reparationskostnader om fasaden skadas.

Om föreningen har problem med att boende matar fåglar på ett sätt som innebär nedskräpning eller andra störningar är förstås det bästa att börja med ett vanligt samtal och förklara varför det inte är lämpligt att mata fåglarna. Om samtal inte hjälper får föreningen skicka en formell rättelseanmaning till den som stör. Utebliven rättelse kan i vissa fall leda till förverkande (uppsägning). Är inte störningarna tillräckliga för att utgöra grund för förverkande kan föreningen inte göra annat än att uppmana den boende att upphöra med fågelmatandet.

Avslutningsvis kan också påpekas att det inte är tillåtet att skruva fast burar, holkar eller dylikt i fasaden utan styrelsens godkännande.