Tips för att förebygga problem med störande fåglar

Under våren och tidiga sommaren är det många som hör av sig till Riksbyggen om häckande fåglar som stör. Här får du tips på hur din bostadsrättsförening förebygger problemet.

Häckande fåglar kan bygga bo på olämpliga platser och skräpa ned, störa med oljud eller attackera boende.  

Tips på förebyggande åtgärder: 

 • Se till att papperskorgarna på området töms med jämna mellanrum. Det är viktigt att hålla rent så fåglarna inte lockas dit av matrester. 
    
 • Mata inte fåglarna från era balkonger eller på föreningens område. I en bostadsrättsförening kan styrelsen förbjuda fågelmatning på gemensamma områden och föreningen kan genom ordningsregler förbjuda matning från balkonger och fönster. 
   
 • Rensa bort gamla bon så tidigt som möjligt för måsar återvänder gärna till tidigare boplatser. 

 • Mellan 1 april – 31 juli är det häckningssäsong vilket innebär att bland annat fiskmåsar är fredade. Det innebär att fåglarna, äggen och deras bon inte får röras. Det finns vissa undantag som bekämpningsbolagen har koll på. 
   
 • Har du problem med fåglar eller andra skadedjur ska alltid du som boende höra av dig direkt till bekämpningsbolag, oavsett om det är i lägenhet eller i allmänt utrymme. Vet du inte vilket bekämpningsbolag som ingår i er fastighetsförsäkring, kontakta styrelsen.