Säkra ditt hem från brand

December är den mest branddrabbade månaden. Självklart är det viktigt att tänka på brandsäkerheten året om. Och det finns flera saker du kan göra för att minska risken för brand hemma. Kom ihåg att det alltid är lättare att förebygga att en brand uppstår, än att släcka en brand.

Ljusen, Brandvarnare, Julgranen, Barnen

Fungerande brandvarnare en billig livförsäkring

Ungefär 70 procent av alla bostadsbränder kan släckas i tid, medan de fortfarande är begränsade. Att det finns fungerande brandvarnare i de flesta hem är en stor anledning till detta. En fungerande brandvarnare är en billig livförsäkring. Ett säkert tips är att också ha en brandfilt och brandsläckare i hemmet!

Så kontrollerar du din brandvarnare:

 • Tryck in knappen som finns på brandvarnaren. Hörs ingen signal ska du byta batteri. Hjälper inte batteribytet – byt ut brandvarnaren. Testa din brandvarnare regelbundet.
 • Du bör ha en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad.
 • Brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 60 kvm. Dessutom bör avståndet mellan två brandvarnare inte vara större än 12 meter.

Fler tips på hur du säkrar hemmet från brand

Adventsljus

Ljus

 • Använd ljusstakar av keramik, metall eller sten.
 • Dekorera inte din ljusstake med mossa eller annat material som är brännbart.
 • Tänk på var du ställer ljuset, inte för nära gardinen eller på tv:n och se till att ljuset står stadigt.
 • Tänd inte tomtebloss eller levande ljus i en gran.
 • Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.
 • Sätt upp en påminnelse på insidan av din ytterdörr om att släcka ljusen!
Lampa

Sladdar och belysning

 • Viktigt att tänka på sladdar och kontakter till adventsljusstakar, adventsstjärnor och ljusslingor är hela och inte har några skador. 
 • Julgransbelysning ska släckas med strömbrytare inte genom att skruva på ett ljus.
 • Kontrollera att elkablar är CE-mäkta.
 • Kontrollera att utomhusgranens belysning är gjord för utomhusbruk. Kontrollera att den är CE-märkt.
Mobil i handen

Mobilladdare

 • Allt oftare händer det att USB-laddaren blir överhettad och kan börja brinna.
 • Ladda på hårt underlag – inte i sängen eller soffan.
 • Se till att laddaren och sladden är hela. Kassera produkten så fort den går sönder!
 • Dra ut kontakten när du laddat klart.
 • Lösa sladdar och kablar ska kontrolleras regelbundet så att de inte har skador.

Det ska du göra om det börjar brinna:

 • Rädda först dem som är i livsfara – men utsätt dig inte för risker. Ta dig ut så snabbt du kan. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Ta dig ner under röken – nere vid golvet är det lättare att se och andas. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Om du kommer till en stängd dörr – öppna den inte utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Känner du på dörren upptill och den är varm brinner det förmodligen på andra sidan. Stäng alla dörrar bakom dig. Stängda dörrar hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid. Gå till återsamlingsplatsen.
 • Varna alla dem som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.
 • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer.
 • Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en brandsläckare och rikta mot glöden – inte på lågorna.

Ovanstående ordning är en rekommendation. Det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera. Texten är hämtad från Brandskyddsföreningen.