Vilket ansvar har du för ditt husdjur?

Det finns inga särskilda regler om husdjur i bostadsrättslagen, eller hyreslagen. Alla djurägare måste dock följa de djurskyddsregler som finns. Dels finns det allmänna regler i djurskyddslagen och dels finns det särskilda regler för hundar och katter i lagen om tillsyn över hundar och katter.


Kommunen kan ha vissa specifika regler om djurhållning, även om det då ofta handlar om mer speciella djur, som spindlar och ormar och höns. I vissa kommuner, bland annat i Stockholm, krävs särskilda tillstånd för att hålla orm, häst, gris och höns i tättbebyggt område.

Bostadsrättsföreningen, eller hyresvärden, kan ha egna ordningsregler som säger att djur måste hållas kopplade och att man inte får rasta sina hundar på gården och liknande. Har föreningen eller hyresvärden ordningsregler måste de följas.

Oavsett ordningsregler måste du som har djur se till att de inte förstör egendom eller förorenar på lekplatser, i planteringar och liknande. Alla husdjur ska skötas på ett sätt som gör att andra inte störs mer än nödvändigt.

Hund och katt

Det finns regler om att en katt inte får vara ensam på en balkong som är belägen mer än fem meter över marken, om inte balkongen är utrustad med skyddsnät för att förhindra att katten ramlar ner. Du hittar mer information på Jordbruksverkets hemsida.

Om du har en hund måste du se till att hunden inte stör andra för mycket. Hunden får inte lämnas ensam hela dagarna om den skäller och stör sina grannar. Grannar måste förstås acceptera att en hund låter en del, men om hunden skäller timvis i sträck går det utöver vad en granne ska behöva tåla.

En hundägare har vad man kallar strikt ansvar för sin hund. Det betyder att hundägaren blir skadeståndsskyldig för olyckor som hunden orsakat, oavsett hur det hela gick till. Är det någon annan som egentligen har orsakat skadan får hundägaren kräva ersättning av personen i efterhand.

Det är inte lika stränga regler när det gäller katter. Den som äger en katt kan bli skadeståndsskyldig för olyckor orsakade av katten. Dock måste den som kräver skadestånd i dessa fall kunna visa att skadan beror på katten och att ägaren kan anses vållande till skadan.