Snöskottning, sandning och istappar

Vintern är en tid med en del faror som kommer med snö, istappar och halka.

Vad ansvarar Riksbyggen för?

Under vinterhalvåret kan snö och halka påverka framkomligheten på gångbanor, parkeringar och vid entréer. Vi strävar alltid efter att snöröja så snabbt som möjligt, så att framkomligheten i de bostadsområden vi förvaltar blir så bra som möjligt. Utmaningen kommer när stora snömängder faller på kort tid – då kan det dröja lite längre innan allt är snöröjt och sandat.

Som förvaltningsleverantör ansvarar Riksbyggen för snöskottning, sandning och hantering av istappar på våra kunders fastigheter. Det kan även sträcka sig till områden kring fastigheten som trottoarer och gångbanor.

Vad kan kunder och boende förvänta sig av Riksbyggen under vinterväder?

När det snöar påbörjar vi snöröjning och halkbekämpning så fort som möjligt. De flesta av våra kunder vill inte att vi plogar snö på natten eftersom det riskerar att väcka boende i området som sover. Vi undviker därför att snöröja nattetid, men vi börjar skotta tidigt på morgonen.

När det snöar mycket

Ofta skottar och sandar vi samtidigt. Ett undantag är under pågående snöfall, då sandar vi inte eftersom sanden försvinner när vi plogar igen. När det händer kommer vi tillbaka och sandar när snöfallet upphört. Ofta behöver det då också plogas igen.

När mycket snö faller vid ett och samma tillfälle kommer vi tidigare till vissa kunder och lite senare till andra. Vi alternerar vilken kund vi börjar snöröja hos vilket innebär att vi ibland kommer tidigare till just er och vid andra tillfällen lite senare.

Vad behöver jag som boende göra?

Som boende ansvarar du oftast för att skotta din egen parkeringsplats om du har en sådan. Du kan också bidra genom att bara parkera bilar och andra motorfordon på anvisade platser och att ställa din cykel i cykelstället. Då kan snöröjare lättare ta sig fram och göra ett bättre jobb.

Om du har en egen ingång utifrån till din bostad, t ex i ett radhus, så ansvarar du själv för snöröjning och sandning på din uppfart. Vi plogar och sandar i dessa fall gemensamma vägar, gångvägar och parkeringsplatser.

Anmäl istappar omgående!

Om du ser istappar på ert hus så är det viktigt att anmäla det till vår kundservice så fort som möjligt. Detta för att en avspärrning behöver sättas upp och istapparna hanteras skyndsamt så att ingen kommer till skada.