Därför är det viktigt med hemförsäkring och bostadsrättstillägg

Den som äger en bostadsrätt har ett större ansvar för underhåll och skador än vad exempelvis en hyresgäst har. Om olyckan skulle vara framme är det därför viktigt att du utöver den vanliga hemförsäkringen har tecknat ett särskilt bostadsrättstillägg som täcker kostnaden, om inte föreningen har gjort det.

Vad ingår i hemförsäkringen? 

En ”vanlig” hemförsäkring täcker bostadsrättshavarens lösöre, det vill säga alla fysiska saker du äger i bostaden. Den täcker däremot  inte själva huset – väggarna, taket och så vidare. Eftersom bostadsrättshavaren bär underhållsansvaret för ytskiktet och mer därtill – se föreningens stadgar för närmare specificering av underhållsansvaret – är det viktigt att hen tecknar ett särskilt bostadsrättstillägg, om inte föreningen har gjort det. Vattenskador och andra större skador kan snabbt bli kostsamma. Ytskikt och tätskikt i badrum blir dyrt att reparera för den bostadsrättshavare som saknar försäkringsskydd.

Föreningen kan teckna en kollektiv bostadsrättsförsäkring

En bostadsrättsförsäkring kan både tecknas av bostadsrättshavaren som ett separat tillägg till hemförsäkringen eller av föreningen kollektivt för alla medlemmar som ett tillägg till föreningens fastighetsförsäkring. För föreningen kan det vara en fördel att teckna försäkringen kollektivt. Det brukar ligga i föreningens intresse att bostadsrättshavarna har ett sådant skydd. Finansieringen sker ju över årsavgifterna så i slutändan är det ändå bostadsrättshavarna som står för kostnaden.

Går det att kräva hemförsäkring?

Vår bedömning är att det inte går att kräva av bostadsrättshavaren att denne har en hemförsäkring. Vi anser att det är upp till var och en att bestämma vilket försäkringsskydd den önskar. Föreningen kan inte heller införa ett sådant stadgekrav. Även om föreningen gjorde det skulle det inte finnas några sanktioner att tillgå om någon skulle bryta mot bestämmelsen. Frågan om att kräva hemförsäkring har dock vad vi känner till inte prövats rättsligt så vilken bedömning en domstol skulle göra vid en tvist i anledning av en sådan bestämmelse är inte helt klart. Vill föreningen att alla medlemmar ska vara försäkrade förespråkar vi dock att föreningen tecknar ett kollektivt bostadsrättstillägg. Har föreningen Riksbyggens normalstadgar kan styrelsen teckna ett sådant tillägg (utan att stämmobeslut krävs).