Vem ansvarar för fönster i en bostadsrättsförening?

Vem som ansvarar för vad i en förening styrs av såväl lag som stadgar. I bostadsrättslagen anges att bostadsrättshavaren ska hålla ”lägenheten” i gott skick medan föreningen ska hålla ”lägenheten, huset och marken” i gott skick, i den mån ansvaret inte vilar på bostadsrättshavaren. När det gäller lägenheten går det alltså att dela upp ansvaret.

I Riksbyggens normalstadgar har vi valt att dela upp ansvaret för fönster mellan förening och bostadsrättshavare. Bostadsrättshavaren svarar för själva glaset i fönstret och till fönstret hörande beslag, handtag, låsanordningar, vädringsfilter och tätningslister. Föreningen däremot svarar för bågar och karmar, samt målning av utsida. Vill man ha en annan ansvarsfördelning är det fullt möjligt, men då får man se till att reglera det i stadgarna. Denna text utgår från Riksbyggens normalstadgar.

Om fönstret behöver bytas ut kan styrelsen fatta beslut om det, eftersom huvudansvaret för fönstren (karmar, bågar) åvilar föreningen och det ingår i det löpande underhållet. Bostadsrättshavaren ansvarar visserligen för glasen, men det är mer om en glasruta skulle gå sönder. Ett totalt utbyte blir snarare att jämföra med byte av ytterdörrar, som föreningen har rätt att göra trots att bostadsrättshavaren svarar för låset. Detta såvida inte utbytet kommer att leda till en väsentlig förändring i utseende eller funktion. I sådant fall kan stämmobeslut krävas (i vissa fall till och med särskild beslutsmajoritet, om utbytet innebär en förändring av lägenhet).  

Underhållsansvaret innebär även ett skadeansvar. Det betyder att om någon del av fönstret går sönder genom skadegörelse är det den som bär underhållsansvaret som får stå för att åtgärda bristen. Detta oavsett vem som har orsakat skadan. Därefter kan man förstås framställa ett ersättningsanspråk mot den som orsakat skadan, om man kan hitta vem det var, och kan visa det – vilket tyvärr ofta är svårt.