Hur får man parkera husvagnar och husbilar i föreningen?

Får du parkera eller ha husvagnen och husbilen uppställd en längre tid på bostadsrättsföreningens mark?


Husbilar och husvagnar har fått ett uppsving på senare år, inte minst under pandemin då många semestrat hemmavid. Det är trevligt så länge man reser omkring. Efter semestern kan det dock tyvärr stöta på patrull hos styrelse och grannar, som inte är särskilt förtjusta i att ha stora fordon uppställda under en längre tid på parkeringen.

Parkeringsfrågor är ett ämne som ofta väcker starka känslor i föreningarna. Det är lätt att bli oense om hur platser ska fördelas, vilka fordon som ska stå var – och i vissa fall till och med vilka fordon som ens får parkeras i föreningen. Det är i princip upp till varje enskild bostadsrättsförening vilken parkeringspolicy den vill ha, i vart fall när det gäller parkeringar och garage som hyrs enligt fristående avtal.

Parkeringsplatser som ingår i bostadsrätten

Rör det sig om garage och parkeringsplatser som ingår i bostadsrätten har däremot bostadsrättshavaren större frihet att bestämma över platsen. Då kan föreningen inte förbjuda uppställning av husvagnar eller husbilar, eller att platsen används som förråd eller dylikt. (Sedan kan det finnas bygglovsaspekter eller risker ur brandsynpunkt, men det är andra frågor.)

Parkeringsplatser som hyrs separat

Om det däremot är platser som hyrs enligt separata avtal, och inte ingår i bostadsrätten, är det avtalets villkor som gäller. Ofta står det specificerat i kontraktet vilken typ av fordon som får parkeras. Står det enbart ”fordon” är det emellertid svårt att säga att man inte får parkera husbilar eller husvagnar, så länge de ryms inom de streckade linjerna. Notera dock att avtalet oftast anger att platsen ska användas för fordon i regelbundet bruk. Det betyder att man inte kan använda platsen som en uppställningsplats under lågsäsong, för husvagnar eller husbilar som inte används.

Skapa en parkeringspolicy

Det bästa är om medlemmarna i föreningen gemensamt kan komma överens om vilken typ av fordon man vill tillåta på föreningens parkering, och under vilka premisser. En parkeringspolicy antas lämpligen på stämma, för att förankra beslutet så väl som möjligt i föreningen. Enkel majoritet räcker. Policyn kan inte tillämpas retroaktivt på befintliga avtal.

För att policyn ska kunna tillämpas på befintliga avtal krävs därför att de sägs upp och nytecknas. Finns det tillräckligt med platser i föreningen är det ju inga problem att tillåta större fordon och andra typer av fordon än vanliga personbilar. Har man däremot platsbrist kanske man kan tänka sig ett visst antal platser, dedikerade till andra fordonstyper?

Ytterligare ett alternativ är att tillåta parkering av husbilar och husvagnar under sommarmånaderna, då husbilarna och husvagnarna är i aktivt bruk. Exempelvis kan man teckna tidsbegränsade avtal varje år för sommarperioden så att avtalen upphör 31 oktober, eller så kan man teckna ett tillsvidare avtal där man skriver in som hyresvillkor att uppställning av husvagn/husbil endast får göras på aktuell plats under perioden 1 maj-31 oktober.

Sammanfattningsvis är det alltså upp till varje förening vilka parkeringsregler man vill ha, så länge det rör sig om platser som hyrs för separat bruk. Det bästa är om man kan komma överens inom föreningen så att det inte uppstår konflikter.