Ordlista för bostadslån

När du ska ta ett lån är det mycket att ha koll på. Här har vi samlat viktiga ord och uttryck kopplade till bostadslån.

Amortering

Amortering betyder att du betalar tillbaka delar av ett lån. Amortering är beloppet du betalar av på ditt lån. Ju mer du har amorterat desto mindre blir räntekostnaden och lånet blir mindre.

Amorteringsfrihet

Amorteringsfrihet betyder att du inte behöver amortera på ditt lån. Som låntagare kan du under vissa förutsättningar och under en bestämd tidsperiod, slippa amortera på ditt lån. Under den amorteringsfria perioden betalar du bara ränta på lånet.

Annuitetslån

Om du har ett annuitetslån betalar du ett lika stort totalbelopp vid varje amorteringstillfälle. Betalningen av ränta och lån är alltså upplagt på ett sådant sätt att de i slutändan alltid landar på en och samma summa vid betalningstillfället.

Belåningsgrad

Belåningsgraden är den procentandel av bostadens totala värde som täcks av lånet. Till exempel, om en bostad värderas till 1 miljon kronor och ett lån på 800 000 kronor används för att köpa den, så är belåningsgraden 80%.

Besiktning

En besiktning är en översyn av bostaden som görs av en oberoende besiktningsman. Besiktningen görs för att undersöka fastighetens skick och hitta eventuella fel. Efter besiktningen får du information om åtgärder som eventuellt behöver göras på bostaden.

Bindningstid

När du tar ett bolån väljer du hur lång bindningstiden ska vara för lånet. Bindningstiderna är oftast mellan tre månader (även kallad rörlig ränta) och tio år. Binder man sitt lån i exempelvis tre år innebär det att räntesatsen är densamma under de tre åren oavsett hur räntan förändras hos bankerna. Du kan även välja att dela upp lånet i flera delar med olika bindningstider.

Borgensman

En borgensman är en person som garanterar att betala tillbaka en skuld om den som har tagit lånet inte kan eller vill betala tillbaka det.

Bottenlån

Ett bottenlån är ett lån som används för att finansiera köp av en bostad. Det är det primära lånet på fastigheten, som utgör den största delen av lånebeloppet för att köpa bostaden. Bottenlånet utgör vanligtvis upp till 75-85% av bostadens totala värde och återbetalas normalt över en längre period.

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är en ränta som betalas till en långivare när en betalning inte görs inom den överenskomna tiden.

Effektiv ränta

Effektiv ränta är en mått på den totala kostnaden för ett lån inklusive alla avgifter och räntor som tillkommer. Den effektiva räntan uttrycks som en procentandel av det ursprungliga beloppet som lånas och är ett sätt att jämföra olika lån eller investeringar med varandra.

Gäldenär

En gäldenär är en person eller en organisation som har lånat pengar från t ex en bank och är skyldig att betala tillbaka det lånade beloppet.

Handpenning

Ett handpenningslån innebär att du tar ett tillfälligt lån till handpenningen. Lånet betalas sedan tillbaka så fort bostadsaffären är klar eller som längst inom sex månader.

Kontantinsats

Kontantinsatsen är den del som köparen av en bostad betalar själv och inte finansierar med hjälp av ett bolån. Du behöver betala minst 15 procent av bostadens totala kostnad i kontantinsats.

Kreditprövning

En kreditprövning är en bedömning av en persons kreditvärdighet, det vill säga förmågan att betala tillbaka ett lån.

Köpebrev

Ett köpebrev är ett skriftligt avtal mellan en säljare och en köpare av en fastighet. När köpebrevet är påskrivet av båda parter bevisar det att en överlåtelse av en fastighet har skett. Det är ett juridiskt bindande dokument.

Lån med säkerhet

Ett lån med säkerhet är ett lån där låntagaren lämnar något av värde t ex en fastighet eller ett fordon, som säkerhet för att garantera återbetalningen av lånet. Om låntagaren får svårt att betala kan långivaren tvinga fram en försäljning av säkerheten.

Lånelöfte

Ett lånelöfte är ett skriftligt dokument från banken som visar hur mycket du kan få låna för att köpa en bostad. Lånelöftet är vanligtvis giltigt tre till sex månader, men är i sig ingen garanti för att du får ta ett bolån. Lånelöftet är en bra indikation på vad som är möjligt att låna och kan vara till hjälp vid sökandet efter en bostad.

Medlåntagare

Att ha en eller flera medlåntagare innebär att du som låntagare tar lånet tillsammans med någon annan. Alla som står som låntagare ansvarar för att lånet betalas tillbaka.

Nominell ränta

Den nominella räntan är den ränta som du betalar för själva lånet. Nominell ränta tar inte hänsyn till eventuella avgifter som tillkommer.

Ränteskillnadsersättning

En ränteskillnadsersättning är en avgift som en långivare kan ta ut om en låntagare väljer att betala tillbaka sitt lån med bunden ränta i förtid. Det är en kompensation för den ränteförlust som långivaren då gör.

Skuldebrev

Skuldebrevet är ett skriftligt bevis som skrivits under av låntagaren. Skuldebrevet visar hur mycket pengar man har lånat och beskriver även villkoren för det avtalade lånet.

Styrränta

Styrräntan bestäms av Riksbanken som bedömer det svenska och internationella ekonomiska läget i samhället. Det är den ränta som Riksbanken tar ut på lån till andra banker eller finansiella institutioner som behöver tillfällig finansiering.