Viktigt att boende i bostadsrättsföreningar får del av elstöd

Öppet brev till statsrådet Ebba Busch

Det är väsentligt att alla hushåll i Sverige, oavsett upplåtelseform, får del av de elstöd regeringen utlovat. Med detta brev vill vi säkerställa att boende i bostadsrättsföreningar ska få samma stöd som boende i andra upplåtelseformer och inte behandlas annorlunda jämfört med villaägare.

Bostadsrättsföreningar drabbas olika av de höga elpriserna beroende på huvudsaklig uppvärmningsform, även om kostnadsökningen är märkbar för alla. Det är vanligt med fjärrvärme, men många har andra uppvärmningsmetoder. Ett exempel är de föreningar som ställt om till bergvärme, vilket är relativt elkrävande. Eftersom bostadsrättsföreningar räknas som företag får dessa vänta på elstödet, trots att de under senaste året har haft stora kostnader. Ett annat exempel är föreningar med gemensam el i form av ett enda elnätsabonnemang där föreningen vidaredebiterar medlemmarna för den faktiska förbrukningen. Bland dessa finns det föreningar där medlemmarna själva ansvarar för uppvärmningen, såsom med luftvärmepump, och som inte får utbetalt elstöd under februari, vilket planeras gälla för andra hushåll.

Nu har det även aviserats ett ytterligare elstöd för november och december 2022. Detta ska endast gå till hushållen, inte företag, vilket då innebär att många bostadsrättsföreningar inte får ta del av stödet även om de har höga elkostnader.

Många bostadsrättsföreningar har länge arbetat med energieffektivisering. Det arbetet fortgår och är väsentligt, men kan inte på kort sikt kompensera de rekordhöga energipriserna.

Den tidigare regeringens elprisstöd för vinter 2021/2022 hade en utformning som innebar att bostadsrättsföreningar inte kunde ta del av kompensationen. Vi vill säkerställa att denna skevhet inte upprepas. Därför undrar vi, Ebba Busch hur säkerställer du att boende i bostadsrättsföreningar får del av elstöd?

Ulrika Blomqvist, vd Bostadsrätterna
Johan Nyhus, förbundsordförande HSB
Johanna Frelin, vd Riksbyggen