Bygg i Tid för ökat bostadsbyggande

Riksbyggen har varit med lanserat initiativet Bygg i Tid med målet att effektivisera och förbättra plan- och tillståndsprocesserna för att öka bostadsbyggandet så att att fler människor ska kunna skaffa sig ett eget tryggt hem.

Samhällsdiskussion om kortare ledtider i byggandet

Svenskt bostadsbyggande behöver öka. Tre fjärdedelar av landets kommuner säger sig ha bostadsbrist och Boverkets prognoser bedömer behovet till 60 000 nya bostäder om året till år 2030. En del av problematiken att det byggs för lite är handläggningen av detaljplaner och bygglov tar för lång tid. Det är skadligt för hela samhällsutvecklingen, och måste vändas.

Riksbyggen har tillsammans med JM, Skanska, Aros Bostadsutveckling och K-Fastigheter lanserat initiativet Bygg i Tid. Tillsammans vill vi lyfta olika aspekter i hur ledtiderna i byggandet kan kortas. Det handlar inte om en enskild åtgärd, utan vi behöver vända på alla stenar. Genom bred dialog med politik, tjänstemän och andra centrala aktörer inom bostadssektorn kan vi öka förståelsen för vilka problemen är och vad som kan göras åt dem. Vi har också presenterat 16 skarpa förslag för att påskynda byggandet av bostäder. Det handlar både om ändrad lagstiftning och utvecklade arbetsformer. Vi vill bidra med lösningar!

Rapport visar: Kommunala handläggningstiden för byggprojekt har ökat

På uppdrag av Bygg i Tid har Evidens tagit fram en rapport som visar att den kommunala handläggningstiden för ett byggprojekt ökat med i snitt 12 månader på fem år. Längre byggtider leder till högre byggkostnader, vilket minskar byggandet.

Ett minskat bostadsbyggande medför i sin tur högre bostadspriser, vilket gör att färre hushåll kan efterfråga en bostad och minskar rörligheten på bostadsmarknaden.

Varför är Riksbyggen med och driver Bygg i Tid?

Riksbyggens bostadspolitiska expert Johanna Bjurskog beskriver initiativet och varför det är viktigt för Riksbyggen att vara med och driva dessa frågor.