Riksbyggen deltar i nordiskt erfarenhetsutbyte – NBO Housing Nordic

Riksbyggen är medlemmar i NBO, Housing Nordic, en ideell förening som främst arbetar med erfarenhetsutbyte.

NBO – nordiskt erfarenhetsutbyte

Riksbyggen är medlemmar i NBO, Housing Nordic. NBO är en ideell förening som främst arbetar med erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna. NBO arbetar även med opinionsbildning för att stärka det kooperativa och allmännyttiga bostadsbyggandet i de nordiska länderna och samordna ståndpunkter i anslutning till internationellt samarbete inom Nordiska rådet och EU.

NBOs medlemmar är nordiska bostadsorganisationer och bostadsföretag av nationell karaktär som bedriver verksamhet som bygger på kooperativa och/eller allmännyttiga principer och en bostadssocial grundinställning. Samtliga nordiska länder är representerade genom de åtta medlemmarna. I rapporten State of Housing in the Nordic Countries 2022 finns information om bostadssituationen i respektive land och gemensamma utmaningar och ståndpunkter.

NBO arrangerar nordiska konferenser och seminarier för att diskutera aktuella frågor, som till exempel modeller för att underlätta för unga vuxna att skaffa en egen bostad. I september 2022 arrangerades NBOs årskonferens i Oslo. Här kan du se film från konferensen och Riksbyggens medverkan.