Riksbyggen i Almedalen

Riksbyggen finns på plats under årets Almedalsvecka och arrangerar två egna seminarier tisdagen den 5 juli på Teaterskeppet med temat framtidsspaning – "Var och hur ska alla bo i framtiden?" och "Kan grön omställning bli hållbar inställning".

Välkommen till Teaterskeppet tisdagen den 5 juli!


Riksbyggens seminarier i Almedalen

Var och hur ska alla bo i framtiden
Var: Teaterskeppet, Almedalen
När: Tisdag 5 juli, kl. 12.45-13.45

Kan grön omställning bli hållbar inställning
Var: Teaterskeppet, Almedalen
När: Tisdag 5 juli, kl. 14.00-14.45

Bjud in Riksbyggens experter till din panel i Almedalen

Riksbyggens experter står till förfogande för paneler om hållbarhet, digitalisering, bostadsbyggande, fastighetsförvaltning, stadsutveckling och bostadspolitik.

En stor del av vårt engagemang i Almedalen är att delta i seminarier, paneldebatter eller rundabordssamtal som arrangeras av andra aktörer och organisationer. Söker du en expert inom ovanstående område, hör gärna av dig till oss.

Riksbyggen driver aktivt frågor som bland annat handlar om ungas möjlighet att skaffa sin första bostad, hur tempot på den gröna omställningen av befintliga bostadsbestånd ska kunna höjas och hur vi ska klara av att få fram fler anpassade bostäder till en åldrande befolkning.

Våra experter som finns på plats under Almedalsveckan:

Johanna Frelin, VD Riksbyggen

Johanna är utan tvekan en av fastighetsbranschens mest spännande ledare. Har under våren kunnat presentera ett rekordresultat för Riksbyggen och är djupt engagerad inom hållbarhet, innovation, digitalisering och ledarskap.

Mårten Lilja, vice VD och chef affärsområde bostad

Ansvarig för Riksbyggens bostadspolitiska arbete. Affärsområde Bostad ansvarar bland annat för markstrategi, förvärv av byggrätter och nyproduktion av hyres- och bostadsrätter, egna hem samt boende i kooperativ hyresrätt.

Lina Öien, chef hållbar utveckling

Lina Öien ansvarar för Riksbyggens strategiska hållbarhetsarbete. Lång erfarenhet av hur vi konkret ökar takten i omställningen till ett hållbart samhälle. Betydelsen av effektiva processer och digitalisering är också Linas områden.

Karolina Brick, hållbarhetschef

I spetsen för Riksbyggens hållbarhetsarbete när det gäller såväl nyproduktion av bostäder som fastighetsförvaltning. Ökat fokus på klimatomställningen, gröna åtgärder inom det befintliga bostadsbeståndet och social hållbarhet är några av hennes hjärtefrågor.

Mari-Louise Persson, miljö- och energichef

Mari-Louise Persson kan allt från energilagring i begagnade bussbatterier till effekten av solpaneler. Mari-Louise arbetar med allt från framtidens energisystem, mobilitet och till att bidra till att boende i hus som Riksbyggen förvaltar ska kunna bo och leva mer hållbart i vardagen.

Sofia Berg Horner, chefsjurist

Sofia Berg Horner är expert inom rättsområdena för bostads- och hyresrätter och föreningsrätt samt inom GDPR.