Riksbyggen i Almedalen 2023

Riksbyggen är på plats under årets Almedalsvecka med experter inom bostad, kooperation, förändringsledning, grön omställning och hållbarhet samt ett eget arrangemang.

Välkommen till Riksbyggens arrangemang i Rosas trädgård torsdag 29 juni!

Bostadsmarknaden står för en uppsjö av utmaningar. Innovationer kan spela en viktig roll i att lösa framtidens boendeutmaningar. Kan vi skapa hållbara och bra bostäder för alla genom att utveckla och implementera nya teknologier och koncept? I vår version av draknästet ligger fokus på att lösa bostadsmarknadens utmaningar. Här handlar pitcharna om vad som kan göras för att alla i Sverige ska ha ett bra boende att leva i - och en panel som tycker till.

Är innovationer svaret på hur vi ska kunna bo bra?

Var: Rosas trädgård på S:t Hansgatan 22
När: Torsdag 29 juni kl 9-10

Vill du också ha Riksbyggens experter i din panel i Almedalen?

Våra medarbetare bidrar gärna med sina kunskaper och erfarenheter i paneler, seminarier och andra diskussioner. Söker du en expert inom bostad, kooperation, förändringsledning, grön omställning och hållbarhet, hör gärna av dig till oss på Riksbyggen.

– Bostadspolitiskt befinner vi oss i ett mycket intressant läge. Vi har sedan i höstas en riksdagsmajoritet med en annan inställning än den tidigare när det gäller för boendet viktiga frågor som klimatpolitiken och energiförsörjningen. Samtidigt är situationen på bostadsmarknaden bekymmersam, minst sagt. På kort tid har nyproduktionen mer än halverats men bostadsbristen består, säger Mårten Lilja, vice vd och chef för Affärsområde Bostad.

Riksbyggen driver bland annat frågor om ungas möjlighet att skaffa sin första bostad och hur tempot i en grön omställning av det befintliga bostadsbeståndet ska kunna höjas.

Våra experter som finns på plats under Almedalsveckan:

Johanna Frelin, VD Riksbyggen

Johanna är utan tvekan en av fastighetsbranschens mest spännande ledare. Hon är djupt engagerad inom hållbarhet, innovation, digitalisering och ledarskap.

Skicka en förfrågan till Johanna

Mårten Lilja, vice VD och chef Affärsområde bostad

Mårten pratar gärna bostadsbyggande, bostadspolitik, förutsättningar för nyproduktion i olika upplåtelseformer och kooperation.

Skicka en förfrågan till Mårten

Lina Öien, chef hållbar utveckling

Lina pratar gärna om hur vi kan öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle med hjälp av hållbarhetsrapportering, mål- och processtyrning.

Skicka en förfrågan till Lina

Mari-Louise Persson, miljö- och energichef

Mari-Louise arbetar med allt från framtidens energisystem och mobilitet till att boende ska kunna bo och leva mer hållbart i vardagen.

Skicka en förfrågan till Mari-Louise

Per Karmteg, it- och digitaliseringschef

Per pratar gärna om digitalisering inom bygg- och fastighetsbranschen och hur digitalisering kan vara en del i en hållbar utveckling.

Skicka en förfrågan till Per

Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert och förändringsledare

Samhällsengagerade Johanna diskuterar gärna bostads-, bygg- och hållbarhetsfrågor.

Skicka en förfrågan till Johanna

Emilia Stridsberg, hållbarhetsspecialist

Emilia arbetar med hållbarhetsfrågor i förvaltning, nyproduktion och ombyggnadsverksamhet.

Skicka en förfrågan till Emilia

Christian Bengtzelius, föreningschef

Christian pratar gärna ledarskap inom föreningsverksamhet, social hållbarhet i bostadsrättsföreningar och kooperationens roll i samhällsbyggnad.

Skicka en förfrågan till Christian

Britta von Schoultz, kommunikationschef

Britta pratar gärna om kommunikation, kundupplevelse och bemötande i en värld där kunden är både digital och analog på bostadsmarknad med över 500 000 boende i bostäder förvaltade av Riksbyggen.

Skicka en förfrågan till Britta