Gasprisstöd måste gå även till hushåll i flerbostadshus

Öppet brev till statsrådet Ebba Busch.

Vi, företrädare för hyresvärdar, bostadsrättsföreningar samt boende i flerbostadshus vill med detta brev säkerställa att även hushåll i flerbostadshus omfattas av aviserat gasprisstöd. De hyresvärdar och bostadsrättsföreningar i södra Sverige som är beroende av gas för uppvärmning drabbas svårt av kraftiga prishöjningar. Nu behöver regeringen ge besked om dessa omfattas av gasprisstöd eller ej.

Den pågående energikrisen har inte undgått någon. Landsomfattande energisparkampanjer pågår i de flesta länder och begreppet energifattigdom, drabbar både företag och konsumenter, har aktualiserats på bred front och Sverige är inget undantag.

Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar har länge arbetat systematiskt och framgångsrikt med energieffektivisering och för att komma bort från fossilberoende. Det arbetet intensifieras nu, där vi bostadsorganisationer stöttar med information, checklistor och utbildningar. Trots det är det oundvikligt att energikostnaderna nu ökar dramatiskt eftersom det på kort sikt inte är möjligt att kompensera skenande energipriser med minskad förbrukning.

De hyresvärdar och bostadsrättsföreningar i södra Sverige som är beroende av gas för uppvärmning drabbas nu hårt av de kraftiga prishöjningarna på gas. Värmekostnader för flerbostadshus är upp till tre gånger större än elkostnaderna, vilket innebär att skenande gaspriser slår trippelt som motsvarande höjning av elpriset. I södra Sverige har gaspriserna stigit lika mycket som elpriserna. Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar som använder gas drabbas således mycket hårdare. Det brådskar att skydda även dessa hushåll.

Det gasprisstöd till 27 000 sydsvenska hushåll som regeringen aviserade 6 december lämnar många frågor. Kommer hushåll i flerbostadshus omfattas av stödet eller ej?

Omkring 27 000 hushåll är anslutna till det västsvenska gasnätet och kommer enligt regeringen att omfattas av stödet. Regeringen skriver vidare att drygt 12 500 av dessa hushåll använder gas för uppvärmning. Enligt offentlig statisk från Energimyndigheten har 29 000 hushåll gas för uppvärmning, varav 17 000 är småhus.

Hur man än vrider och vänder på det går det inte ihop. Vilka hushåll blir utan gasprisstöd? Vi efterlyser en ökad tydlighet från regeringen. Gasprisstöd behövs för att minska kostnaderna för alla hushåll, oavsett boendeform.

Johanna Frelin, vd Riksbyggen
Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta
Johan Nyhus, förbundsordförande HSB
Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige
Ulrika Blomqvist, vd Bostadsrätterna
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen