Gemensamma funktioner – till vilken nytta?

Gemensamma funktioner i en bostadsrättsförening är en tillgång till föreningslivet och för medlemmarna. De är i bostadsrättsföreningen lite som vad pool, gym och trevlig bar är på ett hotell.

Exempel på gemensamma ytor och funktioner och hur man kan bestämma i föreningen hur de ska nyttjas
  • Övernattningslägenhet, för till exempel gäster, som går att hyra till ett lägre pris.
  • Gemensamhetslokal där du kan ha tillställningar.
  • En stor tvättmaskin där du kan tvätta mattor etcetera.
  • Ett gemensamt gym, spa eller bastu.

En tillgång

Att äga tillsammans förutsätter också att var och en tar ansvar för att sköta om och se till att återställa efter användning. Då blir gemensamma funktioner verkligen en tillgång i föreningen och inte en belastning.

Att äga en bostadsrätt innebär att du förfogar över och har tillgång till din lägenhet, men också att du är medlem i bostadsrättsföreningen. Enkelt uttryckt är det en ekonomisk förening där de boende tillsammans genom föreningen äger eller förfogar över mark och byggnader. I föreningen fattas alla beslut som handlar om förvaltning och utveckling av de gemensamma delarna – trapphus, gårdar, förrådsutrymmen och liknande.

Var med och påverka

Om du vill vara med och påverka utvecklingen av föreningens gemensamma utrymmen kan du lämna in en motion till styrelsen inför årsmötet, då tas den upp och behandlas eller avslås. Det beror ju såklart på innehållet och möjligheterna. En avslagen motion kan alltid omarbetas för att den ska bli accepterad i en form som föreningen gillar.

Exempel på en gemensam funktion när den är som bäst är boulebanan i Helsingborgshus nr 19. De firade 20-års jubileum i år och den har bidragit med många trevliga stunder för medlemmarna genom åren.