Vad innebär eldningsförbud?

Eldningsförbud betyder att du inte får elda utomhus, och vid strängare förbud får du inte heller elda eller tända grillen trots att det sker på din egna tomt.

Om det råder eldningsförbud är all öppen eld i naturen förbjuden. Öppen eld innefattar engångsgrillar och trangiakök. Däremot får man fortfarande grilla på egen tomt. Till egen tomt räknas även gård till hyresrätt och bostadsrätt. Är du osäker, kontakta alltid din hyresvärd/bostadsrättsförening för att höra efter vad som gäller. Det är även tillåtet att grilla på särskilt iordningsställda allmänna grillplatser.

Skärpt eldningsförbud

Vid utökat eldningsförbud är öppen eld i naturen förbjudet.  Däremot kan det fortfarande vara tillåtet att elda på den egna tomten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har nyligen tagit fram en vägledning för hur länsstyrelser/kommuner ska arbeta med frågan om eldningsförbud. Vägledningen har utarbetats efter förra sommarens omfattande skogsbränder. Man vill rikta in sig på de åtgärder som har mest betydelse för att förhindra att nya skogsbränder uppstår, vilket av självklara skäl främst rör skogsområden och andra områden utanför sammanhållen bebyggelse.

De nya riktlinjerna innebär samtidigt att de flesta länsstyrelser kommer att ändra sina regler så att det oftast – men inte alltid – kommer att vara tillåtet att grilla på den egna tomten, även vid ett utökat eldningsförbud. I vissa kommuner har ändringen redan trätt i kraft, i andra fall dröjer det. Eftersom det varierar vilka regler som gäller är det viktigt att du kontrollerar med just din kommun vad som gäller där du bor. Du kan också alltid höra efter med din förening/hyresvärd.

Det är självklart viktigt att iaktta stor försiktighet och att alltid ha släckutrustning i närheten när du grillar. Det är du som tänder grillen som har ansvaret för att eldningen går säkert till. Du kan hållas ansvarig om grillningen leder till brand (även om rådande riktlinjer har följts).

Här kan du läsa mer om eldningsförbud för privatpersoner!

Ladda även ner appen Brandrisk ute för att få aktuell information om risken för skogs- eller gräsbrand.