Nya lagar vid årsskiftet 2019/2020

Varje år träder nya lagar och regler i kraft, såväl helt nya som ändringar av befintliga bestämmelser. Det är vanligast att nya lagar träder i kraft den 1 januari eller 1 juli men vilket datum som helst går egentligen bra (det bestäms i samband med att lagen utfärdas). Det är riksdagen som fattar beslut om lagar och regeringen om förordningar.

Till årsskiftet 2020 har det inte kommit så många lagändringar som rör bostadsrätter eller hyresrätter. Se aktuella ändringar här nedan.

Ändrade krav på energimätning i byggnader

EU-kommissionen har kritiserat Sverige för bristande implementering av EU:s Energieffektiviseringsdirektiv, EED, vad gäller IMD av värme och tappvarmvatten. Sverige har hittills inte haft några krav på IMD. Därför införs nu begränsade krav på IMD av värme och tappvarmvatten i förordning (2014:348) om energimätning i byggnader. De flerbostadshus som har sämst energiprestanda ska enligt förordningen installera IMD. Samma sak gäller vid ombyggnad av ett flerbostadshus som innefattar en ny, eller väsentligt förändrad, installation av tappvarmvatten. I samband med sådan ombyggnad ska fastighetsägaren installera system för IMD av varje lägenhets förbrukning av tappvarmvatten.

Flera undantag finns, bland annat behöver IMD inte installeras om det inte är tekniskt genomförbart, om installationen inte är proportionell utifrån möjlig energibesparing eller i vissa fall om andra planerade energieffektiviseringsåtgärder finns.

Förhoppningen med det nya IMD-kravet är att de flerbostadshus som har sämst energiprestanda renoveras och energieffektiviseras (eftersom man slipper kravet på IMD om bostaden inte längre har så låg energiprestanda).

Förordningen trädde i kraft 1 december 2019, men krav på installation av IMD träder dock i kraft först den 1 juli 2021. Läs mer här.

Skärpta regler för andrahandsupplåtelse av hyresrätt

Skärpta regler om uthyrning av hyreslägenheter trädde i kraft den 1 oktober 2019. Dessa regler innebär bland annat att otillåten andrahandsuthyrning kan leda till omedelbart förverkande av hyresrätten, det vill säga utan att rättelseanmaning behöver skickas. Observera att de gäller hyresrätter, inte bostadsrätter.