IMD skattepliktigt och kräver momsregistrering

I slutet av 2019 kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som kan få stor betydelse för många bostadsrättsföreningar och hyresvärdar.

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklarar att tillhandahållandet av el och vatten genom individuell mätning inte är en del av nyttjanderättsupplåtelsen till fastigheten. Att tillhandahålla el och vatten genom individuell mätning, så kallad IMD, är därmed skattepliktigt. Bostadsrättsföreningar som har, eller står i begrepp att införa, IMD kommer i och med det att behöva momsregistrera sig.

Frågan om rätten till skatteavdrag vad gäller inköp och installation har inte prövats av Högsta förvaltningsdomstolen i målet, och kommer nu att skickas tillbaka till Skatterättsnämnden för prövning.

Avgörandet får stor betydelse, både för de ännu icke momsregistrerade bostadsrättsföreningar som redan har IMD, och för de föreningar som står i begrepp att införa IMD som då också måste momsregistrera sig. Därtill kommer det att finns många situationer då en förening måste införa IMD, enligt lagkrav. Riksbyggen har ännu inte tagit ställning till hur vi praktiskt ska arbeta utifrån domslutet, men vi för diskussioner med berörda parter och myndigheter, och vi kommer att gå ut med ytterligare information så snart vi har fattat något beslut i frågan.

Läs hela domen här.