Brf Sjögläntan 2 utanför Borås

Brf Sjögläntan 2 utanför Borås består av 31 rad- och parhus i bostadsrättsform på mellan två till fyra rum och kök i storlekarna 60 - 106 kvadratmeter.

Bostadsrätterna i Brf Sjögläntan 2 kombinerar villakänsla med ett bekymmersfritt boende. Varje bostad har uteplatser i två väderstreck och en trevlig innergård med förråd. Omgivningarna bidrar till områdets speciella karaktär, med naturliga nivåskillnader och personliga naturtomter där husen inte ligger alltför nära varandra. Gemensamhetslokalen har sedumtak.

Växter, fruktträd och bärbuskar har planterats. Ekar har planterats i omgivningen. Anläggning av gångstråk samt tillgänglighet till sjön. Två partier granskog har bevarats. Gröna korridorer i varierande nivå och slåtteräng har anlagts.

Byggtid från byggstart till inflyttning var cirka 19 månader.