Brf Oceankajen i Helsingborg - Referensprojekt

Brf Oceankajen består av 46 moderna och hållbara bostadsrätter i den nya stadsdelen Oceanhamnen. Den ligger vid Helsingborgs nya frontlinje vid Öresund, centralt med havet som granne. Bostadsprojektet är inflyttat och klart.

Området där Brf Oceankajen byggts är en del av H+ som är Helsingborgs stads största förnyelseprojekt och länkas ihop med de centrala och södra delarna av staden. 

Här har vi byggt 46 bostadsrätter i ett hus som reser sig mellan tre till sex våningar. Lägenheterna omfattar allt från smarta ettor till stora etagelägenheter med fem rum. Det översta våningsplanet är indraget och har vackra takterrasser. 

I Brf Oceankajen finns tillgång till föreningens övernattningslägenhet/lokal. De boende i föreningen disponerar en gemensam takterrass och en innergård.

Hållbart byggande och boende

I hela den nya stadsdelen Oceanhamnen har vi tagit fasta på flera hållbara lösningar. Bland annat:

  • I samtliga lägenheter har vi installerat vakuumtoaletter. Det innebär att färskvattenåtgången kan minska med 80% jämfört med en vanlig vattenklosett.
  • Det finns matavfallskvarnar i varje lägenhet där allt matavfall transporteras direkt till biobränsleanläggningen via ledningssystemet.
  • På taket finns det solceller och på innergården finns det gemensamma odlingslotter.

Fakta Brf Oceankajen

  • Brf Oceankajen är byggt enligt Miljöbyggnad Silver.
  • Huset har 3-6 våningar och 46 bostadsrätter.
  • Lägenheterna är på 1-5 rum och kök om 31,5 till 134 kvm.
  • Inflyttning genomfördes 2020.
  • Från byggstart till inflyttning tog det cirka 25 månader.