Brf Navet i Hyllie, Malmö - Referensprojekt

Brf Navet ligger i Hyllie och består av 86 moderna bostadsrätter. Bostadsprojektet är klart och inflyttning genomfördes juni 2021.

Brf Navet utgör ena halvan av ett bostadskvarter på Hyllie allés södra sida, mitt emot Hyllie allétorg. Byggnaderna består av tre huskroppar om fyra till sex våningar och utformningen knyter an till den karaktärsstarka arkitektur som präglar det nya Hyllie.

Huset består av 86 bostadsrätter, varav 10 stadsradhus i två plan. Bostäderna är ettor till fyror på 34-109 kvm. Varje trapphus har en gemensam takterrass. I trapphuset utmed Hyllie allé finns en gemensamhetslokal med stor takterrass. Lokalen är utrustad med både kök och wc och kan användas till både privata fester och gemensamma aktiviteter för de boende i bostadsrättsföreningen. I entrélobbyn finns en cykelverkstad för alla i föreningen.

Exteriört har husen gatufasader i ett livfullt rött tegel med entrépartier som markeras med formgjuten betong. Stadsradhusen mot Sivs gränd får vackert slaget tegel och puts i ljusare toner. Huvudgavel mot norr har en karakteristisk utformning med sitt branta, assymetriska sadeltak. Fasaden är väl genomarbetad med fönsterpartier som omsorgsfullt placerats för en tilltalande fasadkomposition.

Stora fönsterpartier välkomnar ljuset och skådespelet från staden utanför. Lägenheternas balkonger vänder sig huvudsakligen in mot gården, där även uteplatser för bostäderna i markplan finns. En del av lägenheterna har ingång via en entrébalkong som delas med grannen. Mot Atles gata får bostäderna mindre franska balkonger

Hållbart byggande och boende

Huset är byggt enligt Miljöbyggnad Silver. Det omfattar allt från att se till att husen använder lite energi, till att reducera buller och skapa rätt ljusförhållanden i lägenheterna. Miljöbyggnad kan ses som ett kvitto på att byggnaden uppfyller dessa viktiga kvaliteter gällande energi,  inomhusmiljö och byggnadsmaterial. 

Föreningen har även:

  • Flera sociala mötesplatser för ökad social hållbarhet
  • Bil- och cykelpool
  • Växter för pollinering

Fakta Brf Navet

  • Antal våningar: 4 - 6
  • Antal lägenheter: 86
  • Lägenhetstyper: 1-4 rok, om 34-109 kvm
  • Inflyttning genomfördes:  Sommar 2021
  • Från byggstart till inflyttning tog det cirka 24 månader