Referensprojekt

Brf Slätpricken på Lillåudden i Västerås.

Välkommen till Brf Slätpricken - 90 lägenheter med stor variation, personlighet och spännande arkitektur. I Lilla Amsterdam finns rum för hela livet.

Vår grundtanke var att skapa variation, liv, rörelse och lekfullhet. För att dela upp det stora kvarteret med sina långa fasader har vi jobbat med volymer som med sin variation förstärker den mänskliga skalan.

Olika fasadmaterial, flera med industriell prägel som ska knyta an till hamnmiljön, såsom cortenplåt, skiffer, kompositskivor med träfaner, betongelement gjutna mot matris, sibirisk lärk och varmförzinkad plåt skjuter ut från grundvolymen som är putsad mörk, vilket framhäver de övriga materialen. De översta två indragna takvåningarna underordnar sig övriga volymer och material.

Kvarteret består av två gårdar med olika karaktär som binds samman med en bro över en gränd. Båda kvarteren nås via trappor från gatuplan. Trappan mot kajen mynnar ut på en plats där den gemensamma kvarterslokalen är belägen. Genom att bygga etagelägenheter, som binder samman gatuplan och den upphöjda gården, fick vi ett stort antal entréer som ger liv och rörelse i gaturummet. Dessa lägenheter har även entréer direkt från gården, vilket bidrar till liv och rörelse även där.

Variationen återfinns i de olika typerna av boende, vilket ger förutsättningar för en stor blandning av kvarterets invånare. Här finns konventionella lägenheter i varierande storlekar och etagelägenheter med möjlighet till generationsboende med egen ingång för tonåringen eller mormor eller för den egna företagarens kontor i gatuplan. Högst upp ligger penthouselägenheter med balkonger och takterrasser.

Brf Slätpricken har 6 stycken entréer – Verksgatan, Sjömärkesgatan och Fyrtornsgatan och parkering finns i garage och via utvändig parkering.

Boarea från 32-142,5 kvm och antal rum; 1-5 rum och kök.

Byggtid från byggstart till inflyttning var 32 månader.