Brf Slätpricken i Västerås - Referensprojekt

Brf Slätpricken består av 90 lägenheter på 1-5 rok. Fastigheten ligger på Lillåudden i Västerås och har ingång från Verksgatan, Sjömärkesgatan och Fyrtornsgatan..

Brf Slätpricken har stor variation på bostäder och spännande arkitektur. Vår grundtanke var att skapa variation, liv, rörelse och lekfullhet.

För att dela upp det stora kvarteret med sina långa fasader har vi jobbat med volymer som med sin variation förstärker den mänskliga skalan. Olika fasadmaterial, flera med industriell prägel som ska knyta an till hamnmiljön, såsom cortenplåt, skiffer, kompositskivor med träfaner, betongelement gjutna mot matris, sibirisk lärk och varmförzinkad plåt skjuter ut från grundvolymen som är putsad mörk, vilket framhäver de övriga materialen. De översta två indragna takvåningarna underordnar sig övriga volymer och material.

Kvarteret består av två gårdar med olika karaktär som binds samman med en bro över en gränd. Båda kvarteren nås via trappor från gatuplan. Trappan mot kajen mynnar ut på en plats där den gemensamma kvarterslokalen är belägen. Parkering finns både i garage och utvändig parkering.

Genom att bygga etagelägenheter, som binder samman gatuplan och den upphöjda gården, fick vi ett stort antal entréer som ger liv och rörelse i gaturummet. Dessa lägenheter har även entréer direkt från gården, vilket bidrar till liv och rörelse även där. Brf Slätpricken har sex entréer; från Verksgatan, Sjömärkesgatan och Fyrtornsgatan.

Variationen av boende ger förutsättningar för stor blandning av invånare. Här finns konventionella lägenheter i varierande storlekar och etagelägenheter med möjlighet till generationsboende med egen ingång eller kontor i gatuplan. Högst upp ligger penthouselägenheter med balkonger och takterrasser.

Fakta Brf Slätpricken

  • Antal lägenheter: 90
  • Lägenhetstyp: 1-5 rok, på 32-142,5 kvm
  • Byggtid: Från byggstart till inflyttning 32 månader