Referensprojekt

Brf Junibacken ligger i Gyllins Trädgård i Malmö.

Brf Junibacken består av 34 bostadsrättslägenheter i storlekarna ett till fyra rum och kök på mellan 37,5-85,5 kvadratmeter. Huset har fem våningar och ligger i Gyllins trädgård. Det finns en skyddad innergård med samlingsplatser; berså, lekplats och boulebana. Träd och buskar har planterats vilket är gynnsamt för pollinering och fröspridning. Fördröjningsmagasin har byggts och dagvattnet leds i öppet dike till kommunens dagvattendike. Mängden hårdgjord yta har minimerats.

Det finns 29 parkeringsplatser varav två stycken är handikappanpassade. De är placerade utomhus på tomtmark. Gyllins trädgård är en ganska ny stadsdel i östra Malmö där bebyggelsen består av såväl flerfamiljshus som rad- och parhus. De små omkringliggande gatorna utan genomfartstrafik gör att området inte besväras av buller.

I närområdet finns förskola och kommunikationer.

Byggtid från byggstart till inflyttning var 13 månader.
Inflyttning våren 2018.