Referensprojekt Brf Solgläntan

I Brf Solgläntan i Kalmar finns 31 lägenheter med villakänsla. Inflyttat och klart.

Brf Solgläntan består av 31 bostadsrättslägenheter med villakänsla på mellan två till fem rum och kök i storlekarna 41- 110 kvadratmeter. Huset är byggt som ett terrasshus vilket ger alla lägenheter fantastiska uteytor, alla i solläge. Huset har ett eget gym med lekrum för barnen. Det finns också ett gemensamt hobbyrum och en fullt utrustad festlokal. 

Växter, fruktträd och bärbuskar har planterats. Ekar har planterats i omgivningen. Anläggning av gångstråk samt tillgänglighet till sjön. Två partier granskog har bevarats. Gröna korridorer i varierande nivå och slåtteräng har anlagts.

Villor, radhus och flerfamiljshus ger området en blandad karaktär. I närområdet finns förskola, skola och livsmedelsbutik. Det finns busskommunikation till området. Området ligger nära havet och en golfbana.

Byggtid från första spadtaget till inflyttning var cirka 19 månader.