Kooperativ hyresrätt - framtidens boende för äldre

Vi hjälper kommuner omvandla befintliga kommunala byggnader till moderna vård- och omsorgsboenden. Eller bygga helt nya. Poängen är själva ägandeformen - kooperativ hyresrätt.

Film från Kooperativa hyresrättsföreningen Essunga äldrehem.

Vad är kooperativa hyresrätter?

Konceptet med kooperativa hyresrätter är bra för de kommuner som vill ha ett alternativ till traditionellt, kommunalt fastighetsförvaltande, men samtidigt möta ett ökande vård- och omsorgsbehov.

  • En kooperativ hyresrättsförening är en ekonomisk förening som äger och hyr ut sina lägenheter till de boende.
  • De boende blir medlemmar i föreningen när de undertecknar hyreskontrakt.
  • Medlemmarna betalar en inträdesavgift vid tecknande av kooperativ hyresrätt och avgiften betalas tillbaka vid uppsägning.
  • Medlemskapet ger den boende bra möjligheter att påverka sin boendesituation genom att närvara på den årliga föreningsstämman.

Vill du veta mer om kooperativa hyresrätter och vad vi skulle kunna göra i din kommun? Kontakta oss

Varför satsa på kooperativa hyresrätter?

Med kooperativ hyresrätt kan kommuner säkerställa kvaliteten och långsiktigheten i sin vårdverksamhet utan att kostnaderna för fastighetsinvesteringar skenar.

Konceptet är perfekt för de kommuner som vill ha ett alternativ till traditionellt, kommunalt fastighetsförvaltande, men samtidigt möta ett ökande vård- och omsorgsbehov. Allt detta utan att använda kommunala medel.

Hur fungerar kooperativa hyresrätter?

Tillsammans med Riksbyggen bildar kommunen en kooperativ hyresrättsförening som sedan hyr ut bostäderna till de boende. De boende får alltså inflytande genom att de också är välkomna som medlemmar i kooperativa hyresrättsföreningen.

För de boende är insatsen obetydlig (ofta endast 100 kronor). Och för kommunen är den stora vinsten att de kan skapa nya vårdboenden utan att belasta den egna ekonomin . Den kooperativa hyresrättsföreningen blir nämligen självförsörjande.

 

Kontakta oss

 
 
 
STOCKHOLM | NORR | ÖST
Roland Askebrand
0703 - 40 60 23
Mejla Roland Askebrand
 
 
 
STOCKHOLM | NORR | ÖST
Yvonne Westerlund
0722 - 32 73 49
Mejla Yvonne Westerlund
 
 
 
STOCKHOLM | NORR | ÖST
Hans Ollman
0702 - 79 32 91
Mejla Hans Ollman
 
 
 
Väst
Katarina Hillberg
0703 - 02 05 00
Mejla Katarina Hillberg
 
 
 
Väst
Tore Johansson
0703 - 52 25 34
Mejla Tore Johansson
 
 
 
Syd
Anders Ihse
0702 - 65 78 44
Mejla Anders Ihse