Kooperativa hyresrätter

Ett kooperativt trygghetsboende kan ses som en seniorbostad plus. Att bo i en kooperativ hyresrätt ger dig stort inflytande över ditt boende men med en relativt låg ekonomisk insats. Det kan enklast beskrivas som en mellanform mellan bostadsrätt och hyresrätt.