Kooperativa hyresrätter i Lindholmshamnen i Göteborg

I ett perfekt läge i en attraktiv stadsdel och med närhet till utbildning, arbete och rekreation planerar Riksbyggen 250 lägenheter i ett helt nytt kvarter. De ytsmarta lägenheterna varierar i storlek från cirka 25 kvadratmeter till 65 kvadratmeter, 1 till 3 rum och kök. Bostäderna i Lindholmshamnen byggs för dig som är mellan 18-30 år och som kooperativa hyresrätter. Det förhållandevis låga priset (insatsen) gör lägenheterna tillgängliga för fler och kan fungera som ett första steg in på bostadsmarknaden.

Centralt läge med älven som granne

Lindholmshamnen är en del av Norra Älvstranden. Det centrala läget, utbudet och närheten till vattnet har varit bidragande orsaker till att Norra Älvstranden är ett av stadens hetaste områden just nu. Stadsdelen har en spännande historia då området tidigare var en knutpunkt för Göteborgs varvsindustri. Idag är det till stor del en modern stadsdel med många nybyggda bostadshus. I området ligger även Lindholmen Science Park, som är ett världsledande centrum för forskning och utveckling med fokus på mobil datakommunikation, intelligenta fordon och transportsystem samt modern media och design. De är en tillväxtmotor för många företag i området som till exempel Ericsson, Volvo, Chalmers, Semcon och SVT med flera andra. På Lindholmen studerar, jobbar och bor över 21 000 personer idag. Det är populärt att cykla eller ta Älvsnabben från Lindholmshamnen till city och redan nu har Norra Älvstranden goda kollektivtrafikförbindelser. I framtiden kommer även en linbana knyta samman centrum och Norra Älvstranden. Målet för Vision Älvstaden är att Lindholmshamnen ska stärka Göteborg som förebild inom hållbar utveckling och därmed omvandlas till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stadsdel.

Kooperativ hyresrätt – så funkar det!

Att bo i en kooperativ hyresrätt ger dig stort inflytande över ditt boende men med en relativt låg ekonomisk insats. Det kan enklast beskrivas som en mellanform mellan bostadsrätt och hyresrätt. Den största skillnaden ligger i att du inte hyr ditt boende av ett bostadsbolag utan av en kooperativ förening. Som boende är du medlem i föreningen och betalar medlemsavgift och medlemsinsats för bostaden. Till skillnad från en bostadsrätt kan nyttjanderätten inte köpas eller säljas, istället får du tillbaka din insats om du väljer att flytta. Som boende är du själv med och beslutar kring förvaltning och underhåll för ditt boende. 

Delaktighet, inflytande och gemenskap

Det finns många fördelar med att välja en kooperativ hyresrätt hos Riksbyggen. Att dela på en bil- och cykelpool eller gemensamhetsutrymmen, som föreningslokaler och övernattningsrum, är några exempel. Gemensamma grönytor som kan användas för bi- och grönsaksodlingar är ett annat. Den kooperativa hyresrätten passar dig som vill vara delaktig och ha stort inflytande över ditt boende och som trivs i en större gemenskap. 

Med tanke på miljön

Att tänka hållbart och långsiktigt är en självklar del i alla Riksbyggens projekt. Vi är miljöcertifierade enligt ISO14001 vilket betyder att vi uppfyller alla legala grundkrav inom miljöområdet. Det gäller både när vi utvecklar nya bostäder och i arbetet med vår fastighetsförvaltning. Här kan du läsa mer om Riksbyggens miljöarbete.

Tyck till och skapa framtidens boende

Riksbyggen bygger rum för hela livet och för människor med olika förutsättningar och behov. Vår organisation är medlemsägd och det är därför en självklarhet att vara lyhörda och föra en dialog med dem vi bygger för. Vi vill därför bjuda in till en fokusgrupp som ger engagerade personer chansen att påverka och bidra till utvecklingen av konceptet. Vi vill lyssna till era tankar om vad som är en bra bostad, hur mycket av inkomsten som är rimlig att lägga på boende, vilka gemensamma funktioner kan man dela med sina grannar och hur livet i en kooperativ hyresrätt kan se ut?

Urvalet till fokusgruppen kommer ske dels via Riksbyggens Förturs kö och dels via Boplats.
Gå vidare till Riksbyggen Förtur

Fördelning via Boplats

Lägenheterna kommer enbart att fördelas och erbjudas till personer som är registrerade hos BoPlats Göteborg. Vid tidpunkten för fördelning ska du vara mellan 18 och 30 år. 
Gå vidare till BoPlats 

Fakta om kvarteret Lindholmshamnen

  • Antal lägenheter: Totalt 250 hyreslägenheter 
  • Lägenhetsstorlekar: 1-3  rum och kök, 25-65 kvm
  • Beräknad byggstart: 2019
  • Beräknad inflyttning: 2021


Bilderna visar dialogarbetet med unga vuxna.

Bilder