Seminariefilmer

Den 2 mars 2016 presenterades Riksbyggens forsknings- och bostadsprojekt Positive Footprint Housing och plusenergikvarteret Brf Viva på Svenska Mässan i Göteborg. Nedan kan du ta del av de seminarium som hölls.

Skapandet av Brf Viva

Brf Viva i Göteborg är ett resultat av många års forskning kring hur vi kan bygga, bo och leva så hållbart som möjligt. Som boende här har du alla ingredienser du behöver för att förgylla livet – utan att tumma på resurserna.

Betongen som minskar CO2-utsläppen

Vid byggnationen av Brf Viva på Guldheden i Göteborg användes en unik form av betong som minskar CO2 utsläppen med hela 30%!

Plusenergikvarteret Brf Viva

Föreläsare: Anders Johansson (projektutvecklare, Riksbyggen), Berth Olsson (fd vVD, Bengt Dahlgren AB), Eva-Lotta Kurkinen (Ph D, Rise), Claes Sommansson (projektledare, Göteborgs Energi), Mari-Louise Persson (energistrateg, Riksbyggen)

Social Hållbarhet

Föreläsare: Mats Nilstad (föreningssamordnare, Riksbyggen), Björn Andersson (fil Dr och lektor, Göteborgs universitet), Therese Berg (strateg för social hållbarhet, Riksbyggen)

Hållbar arkitektur

Föreläsare: Mikael Ahlén (marknadsområdeschef Göteborg, Riksbyggen), Christer Malmström (arkitekt, Malmström & Edström), Sabina Richter (landskapsarkitekt, 02landskap), Anna Braide Eriksson (konstnärlig lektor/fil Dr student, Göteborgs universitet)

Hållbarhet - Från ord till handling

Föreläsare: Charlotta Szczepanowski (hållbarhetschef, Riksbyggen), Maria Perzon (projektledare för hållbarhetscertifiering, Bengt Dahlgren AB)

Boende utan bil

Föreläsare: Charlotta Brolin (förvaltare/hållbarhetsspecialist, Riksbyggen), Pelle Envall (Vd, TUB Trafikutredningsbyrån AB)