För en mer hållbar framtid

Hållbarhetsfrågorna driver oss på Riksbyggen framåt varje dag. De ger oss energi att flytta gränserna för att hitta nya och ännu bättre sätt att bygga och ta hand om bostäder på.

Vi bygger och sköter inte bara om bostäder, bostadsområden, samhällen och städer för människan. Vi gör det för vår planet. Och för en mer hållbar framtid. Tillsammans med forskare, näringslivet, Göteborgs Stad och engagerade invånare utvecklar vi något vi kallar Positive Footprint Housing.

Vad är Positive Footprint Housing?

Många tror att en byggnad räknas som hållbar bara den är miljöklassad. Men hållbarhet är betydligt mer komplicerat än så. Med Positive Footprint Housing vill vi flytta gränserna för vad som är hållbart på riktigt. 

Positive Footprint Housing är ett projekt där vi vill hitta nya sätt att bygga och ta hand om bostäder som är bra för människor, miljön och ekonomin, både nu och i framtiden.

Hållbar utveckling går som en röd tråd genom projektet. Det betyder att vi jobbar för att människans behov ska tillfredsställas utan att vi äventyrar kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Projektet är initierat av Riksbyggen i samarbete med bland andra Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborg Energi, Göteborgs Stad och RISE – Research Institutes of Sweden.