Seminarie- och webbinariefilmer

Här kan du ta del av seminarier från Svenska Mässan i Göteborg där Riksbyggens presenterade forsknings- och bostadsprojekt Positive Footprint Housing och plusenergikvarteret Brf Viva. Det finns även ett inspelat webbinarium med Energikontoret Mälardalen med fokus på de innovativa lösningarna inom både mobilitet och energisystem som tagits fram för Brf Viva.

Plusenergikvarteret Brf Viva

Föreläsare: Anders Johansson (projektutvecklare, Riksbyggen), Berth Olsson (fd vVD, Bengt Dahlgren AB), Eva-Lotta Kurkinen (Ph D, Rise), Claes Sommansson (projektledare, Göteborgs Energi), Mari-Louise Persson (energistrateg, Riksbyggen)

Social Hållbarhet

Föreläsare: Mats Nilstad (föreningssamordnare, Riksbyggen), Björn Andersson (fil Dr och lektor, Göteborgs universitet), Therese Berg (strateg för social hållbarhet, Riksbyggen)

Hållbar arkitektur

Föreläsare: Mikael Ahlén (marknadsområdeschef Göteborg, Riksbyggen), Christer Malmström (arkitekt, Malmström & Edström), Sabina Richter (landskapsarkitekt, 02landskap), Anna Braide Eriksson (konstnärlig lektor/fil Dr student, Göteborgs universitet)

Hållbarhet - Från ord till handling

Föreläsare: Charlotta Szczepanowski (hållbarhetschef, Riksbyggen), Maria Perzon (projektledare för hållbarhetscertifiering, Bengt Dahlgren AB)

Boende utan bil

Föreläsare: Charlotta Brolin (förvaltare/hållbarhetsspecialist, Riksbyggen), Pelle Envall (Vd, TUB Trafikutredningsbyrån AB)

Webbinarium med Energikontoret Mälardalen

I Brf Viva har vi tänjt på gränserna för vad som är möjligt. På ett webbinarium med Energikontoret Mälardalen diskuterades de innovativa lösningarna inom både mobilitet och energisystem.