Energieffektivisering i brf – effektivisera energianvändningen med Riksbyggen

Energifrågan är mer aktuell än någonsin. Att ta tillvara på energin på bästa möjliga sätt gynnar både bostadens trivsel och kostnader. Genom att effektivisera energiförbrukningen kan du få ut maximal nytta av energin.

Vad är energieffektivisering?

Energieffektivisering innebär att öka resursutnyttjandet av köpt el och fjärrvärme. Genom att bland annat förbättra isoleringen, effektivisera tekniska installationer, minimera onödiga energitjuvar samt optimera fastighetens styrsystem för att få ut maximal nytta i byggnaden.

Hur går en energieffektivisering till?

Genom att kartlägga energianvändningen i din bostadsrättsförening ser du tydligt vad som kan förbättras och effektiviseras, samt vilka åtgärder som bör vidtas. Därför börjar du med en grundlig energiutredning av hela bostadsrättsföreningen där alla energiströmmar analyseras i detalj för att få fram ett så tydligt beslutsunderlag som möjligt.

Därefter lägger vi upp en tydlig plan tillsammans med bostadsrättsföreningens underhållsplan för de åtgärder som bör tas, och i vilken ordning åtgärderna bör prioriteras.

Få ett kostnadsförslag på de tjänster du behöver

  • Välj bland färdiga tjänstepaket
  • Eller plocka ihop exakt de tjänster du behöver
  • Vi återkommer med ett kostnadsförslag
Välj tjänster och få en offert

Därför borde du energieffektivisera din bostadsrättsförening

Genom att energieffektivisera din bostadsrättsförening får du en mindre klimatpåverkan och minskar bostadsrättsföreningens energikostnader. Ofta förbättrar du även kvaliteten på inomhusklimatet när fastighetens system samverkar effektivare.

Det första steget för att energieffektivisera en bostadsrättsförening är att göra den lagstadgade energideklarationen

Energideklarationen ger en tydlig överblick över byggnadens energistatus och kan ge ledtrådar till fortsatt arbete. Som fastighetsägare finns det krav på dig att ha en aktuell energideklaration för dina fastigheter. En energideklaration är giltig i 10 år från att den är genomförd. Därefter behöver du upprätta en ny deklaration.

Exempel på åtgärder för energieffektivisering

  • Renovera eller byta fönster så att ett lägre U-värde (värmegenomsläpplighet) uppnås
  • Öka värmeåtervinningen i ventilationssystemet
  • Smartare och bättre styrning av tekniska installationer
  • Tilläggsisolera tak och fasader
  • Minska onödiga energitjuvar

Våra tjänster inom energi och energioptimering