IMD – Individuell mätning och debitering

Med individuell mätning och debitering har genomsnittligt hushåll en besparingspotential på 3500 kronor per år. Dessutom minskar den totala energianvändningen i hela fastigheten med upp till 20 procent.

Vad är IMD? 

IMD består av två delar: mättjänst och administration.

Mättjänsten innebär att en leverantör säkerställer insamling av mätvärden och överför dessa till Riksbyggen via en specifik fil.

Administration innebär att Riksbyggen validerar mätvärden från mättjänstleverantör och säkerställer att den boende debiteras via den ordinarie hyres-/månadsavi.

Ramavtalsleverantören av mättjänster har ett avtal med Riksbyggen Ekonomisk förening om leverans av IMD – mättjänster. Riksbyggen Ekonomisk förening har i sin tur ett avtal om ett helhetsåtagande med kunden om insamling av mätvärden, validering och avisering.

Denna lösning med av Riksbyggen utsedda ramavtalsleverantörer skall alltid användas vid nyproduktion eller vid försäljning av tjänsten till befintliga fastigheter.

IMD för el, varm- och kallvatten innebär att varje lägenhet får betala för sin egen användning vilket ofta innebär minskad energianvändning. Det skapar också en ”rättvisa” för de som bor i fastigheten. IMD el kan även innebära en besparing på elnätsabonnemangen beroende på hur elnätsbolagets tariffer ser ut.

Så här går det till

  • Riksbyggen tar fram ett förslag på lösning som är anpassad efter den specifika föreningen
  • Styrelse fattar beslut om installation
  • Riksbyggen projektleder installation och slutbesiktning av utrustningen
  • Individuell mätning sätts i drift
  • Insamling av förbrukningsdata från respektive lägenhet i föreningen, det vill säga: kall- och varmvatten, el och värme beroende på vilken utrustning som installerats. Mätvärdena kontrolleras och kvalitetssäkras innan fakturering sker på månadsavin för respektive lägenhet.

Ett genomsnittligt hushåll har en besparingspotential på 3 500 kronor per år. Dessutom minskar den totala energianvändningen i hela fastigheten med upp till 20 procent.