Medlem i Riksbyggen

Som medlem i Riksbyggen får din förening en styrelseledamot med föreningskunskap, andelsägande, andelsutdelning, återbäring och en mängd andra förmåner.

Andelsutdelning och återbäring

Som medlem i Riksbyggen är er förening med i något större. Ni är andelsägare i ett kooperativt företag där er bostadsrättsförening är med och delar på den överskjutande vinsten varje år.

Som medlem får er bostadsrättsförening även återbäring på förvaltningstjänster som föreningen köpt av Riksbyggen under föregående år.

Efter beslut på fullmäktige betalas andelsutdelning och återbäring ut till er bostadsrättsförening under försommaren.

Medlemskapet ger mer än pengar

Minst lika viktigt som andelar och återbäring är övriga fördelar som ni får i medlemskapet. Som medlem får er bostadsrättsförening: 

  • Möjlighet att påverka hur Riksbyggen ska utvecklas för att leverera ännu större medlemsnytta i framtiden. Det är ju faktiskt ni som är våra ägare.
  • Tillgång till flera lokala utbildningar och temakvällar som gör att er styrelse blir bättre rustad att hantera de utmaningar som det innebär att driva en bostadsrättsförening. Riksbyggen Akademi finns under Styrelsestöd i Mitt Riksbyggen.
  • En styrelseledamot från Riksbyggen, som har vår samlade kunskap i ryggen och med uppdraget att se till föreningens bästa i alla lägen.
  • Tillgång till flera prisvärda tjänster och produkter som vi handlat upp och kvalitetssäkrat, till exempel inom försäkring, el, revision, bredband m.m.
  • Ett medlemskap i en organisation som på alla nivåer påverkar för stärkande av bostadsrätten som boendeform.

Att bli medlem

För att bli medlem och ta del av alla förmåner måste din förening först och främst vara förvaltad av Riksbyggen. Det innebär att föreningen köper ekonomisk förvaltningstjänst från oss.

Har ni inte förvaltningstjänster från Riksbyggen i dag och är intresserade av att veta mer kan ni läsa mer om våra tjänster eller kontakta oss på 0771-860 860.

Är ni redan kund hos oss kan ni ta kontakt med er kundansvarige och få hjälp genom medlemsprocessen.

Bli medlem steg för steg:

  1. Fatta ett principbeslut i styrelsen eller på årsmötet om att ni vill bli en Riksbyggenförening.
  2. Se över era stadgar så att de stämmer med Riksbyggens så kallade normalstadgar för bostadsrättsföreningar. Vår stadgemall har utvecklats så att alla medlemsföreningar har stadgar som följer gällande lagar och ett tydligt regelverk för hur beslut fattas. Dessutom innehåller de vad som är föreningens respektive den enskilde bostadsrättshavarens skyldigheter och rättigheter. Glöm inte att stadgeändring endast kan ske via beslut på årsmötet.
  3. Därefter ansöker ni om medlemskap i Riksbyggens intresseförening i ditt närområde. I ansökan anger ni hur många ägarandelar ni vill investera i Riksbyggen, dock minst en andel, det vill säga 500 kronor. Andelarna ger en årlig utdelning beroende på hur väl Riksbyggen utvecklas som företag.

Mer på Mitt Riksbyggen

Mitt Riksbyggen hittar du bland annat våra digitala tjänster, styrelsehandbok, lagar och stadgar. Du kan även beställa broschyrer och utbildningsmaterial.